Wielopiętrowe

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® w budownictwie wielopiętrowym

Jeszcze kilka lat temu budowę domu drewnianego uważano za egzotyczną – chyba że był to dom z prefabrykowanych elementów, w którym już i tak nie patrzono na konstrukcję drewnianą. W międzyczasie pojawiły się informacje o zaletach tej technologii budowlanej. Oprócz aspektów ekologicznych, to przede wszystkim takie argumenty jak wysoki stopień prefabrykacji, krótki czas budowy, duża elastyczność w planowaniu i wykonaniu, jak również niezawodne terminy realizacji uwolniły konstrukcję drewnianą od niszowej pozycji. Nawet budowa wielopiętrowych kamienic nie jest już dzisiaj rzadkością. Rozwojowi temu sprzyjał fakt, że Rozporządzenie w sprawie wzorcowego budownictwa - Modelowy Kodeks Budowlany (Musterbauordnung /MBO) 2002[3] umożliwił wznoszenie do pięciu kondygnacji budynków drewnianych (klasa budynku 4). Ekonomiczną i bezpieczną realizację uzyskuje się dzięki płytom gipsowo-włóknowym fermacell® .

Twoje korzyści z zastosowania fermacell® w skrócie:

  • Łatwy montaż
  • Stabilność i wytrzymałość
  • Bezpieczna ochrona przeciwpożarowa
  • Najlepszy klimat wnętrz


Krótki czas budowy

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® o podobnych właściwościach materiałowych i przetwórczych uzupełniają zalety domu w szkielecie drewnianym i zdobywają punkty swoimi zaletami w technologii suchej zabudowy. Obróbka płyt jest prosta i szybka. Dodatkowa wilgoć nie jest wprowadzana do konstrukcji. Dlatego też po montażu elementów można natychmiast rozpocząć kolejne prace wykończeniowe. Niezależny od pogody proces prefabrykacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych w idealnych warunkach gwarantuje wysoką jakość komponentów. Smukłe konstrukcje ścian o wysokiej izolacyjności termicznej zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni.
 

Ochrona przeciwpożarowa

Większość zastrzeżeń dotyczących konstrukcji drewnianych odnosi się do ochrony przeciwpożarowej. Pomiędzy konstrukcją szkieletową, prawidłowo zaplanowaną i prawidłowo wykonaną, a konstrukcją masywną czy lekką konstrukcją stalową nie ma jednak istotnych różnic w poziomie ochrony przeciwpożarowej. Niemieckie Rozporządzenie w sprawie wzorcowego budownictwa - Modelowy Kodeks Budowlany (Musterbauordnung /MBO) stanowi, że nośne i usztywniające ściany i podpory z drewna należy obudować uniwersalną, skuteczną pod względem technicznych wymogów ochrony przeciwpożarowej okładziną, wykonaną z niepalnych materiałów budowlanych. W przypadku pożaru budynku, takie rozwiązanie powinno ochronić drewniane elementy składowe konstrukcji przez co najmniej 60 minut (kryterium kapsuły K2 60). Konstrukcje z płytami gipsowo-włóknowymi fermacell®  spełniają łatwo te wymagania. Płyty fermacell są sklasyfikowane zgodnie z normą EN 13501 jako niepalny materiał budowlany klasy A2, i w zależności od konstrukcji, zapewniają ochronę przeciwpożarową  do klasy odporności ogniowej F120. fermacell® posiada ogólne dopuszczenia nadzoru budowlanego dla ogniochronnego zabezpieczenia klasy K260  w wielokondygnacyjnym budownictwie drewnianym oraz nadbudowy.
 

Izolacja akustyczna

Uprzedzenie dotyczące niewystarczającej izolacyjności akustycznej konstrukcji szkieletowych drewnianych odchodzi do przeszłości po zastosowaniu w tych konstrukcjach płyt gipsowo-włóknowych fermacell® . Konstrukcje z jednowarstwowym poszyciem z płyt gipsowo-włóknowych fermacell® osiągają lepsze wartości izolacji akustycznej niż na przykład konstrukcje z dwuwarstwowym poszyciem z płyt drewnopochodnych. Przy prawidłowym wykonaniu, z płytami gipsowo-włóknowymi fermacell®  można spełniać także podwyższone wymagania w zakresie izolacji akustycznej. Różne instytuty badawcze potwierdziły doskonałe właściwości dźwiękochłonności płyt gipsowo-włóknowych fermacell® .
 

Bezpieczeństwo w przypadkach trzęsienia ziemi

Wielokondygnacyjne budynki muszą być wykonane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadkach trzęsienia ziemi. Płyty gipsowo-włóknowa fermacell®  można stosować we wszystkich regionach zagrożonych trzęsieniami ziemi do budowy jedno- i wielokondygnacyjnych budynków w technologii szkieletu drewnianego w systemie modułowym. Odpowiednia przydatność została potwierdzona licznymi badaniami w różnych instytutach europejskich
 

Statyka

Nośne konstrukcje z ramą drewnianą, w których zastosowano poszycie z płyt gipsowo-włóknowych fermacell® , zapewniają stabilność. Płyty mają właściwość wysokiej odporności mechanicznej, która pozwala zastosować je jako płyty ścienne dla usztywnienia /wzmocnienia budynków o szkielecie drewnianym
 

Klimat w pomieszczeniu

Podobnie jak drewno, płyty gipsowo-włóknowe fermacell® posiadają właściwość pozytywnego wpływu na wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu. W ten sposób przyczyniają się w znacznym stopniu do zdrowego klimatu i wysokiej jakości życia, zwłaszcza że są bezemisyjne, nie zawierają żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji, co zostało udokumentowane. 

×