fermacell® Therm25™ Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!

Dla szkół

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® do budynków szkolnych

Dobre wykształcenie jest podstawą udanej przyszłości. Wymagania stawiane budynkom przeznaczonym na edukację i wychowanie młodych ludzi są odpowiednio wysokie. Placówki dziennej opieki nad dziećmi, szkoły i uniwersytety powinny umożliwiać realizację nowoczesnych koncepcji pedagogicznych w optymalnym środowisku nauczania. Stale rosnąca liczba uczniów, przebudowa placówek zapewniających opiekę pół dnia na placówki z opieką całodniową, integracja i digitalizacja, a także cyfryzacja to jednak szczególne wyzwania, którym należy sprostać. Wymaga to trwałych i elastycznych koncepcji, które można szybko i łatwo dostosować do odpowiednich wymagań.
 
Jeśli coraz większa liczba uczniów wymaga dodatkowych sal lekcyjnych lub nowe podejście pedagogiczne wymaga innego wykorzystania pomieszczenia, które należy inaczej rozplanować, konstrukcje ścienne z płytami gipsowo-włóknowymi fermacell® oferują decydujące korzyści i spełniają najwyższe wymagania. Jest to materiał budowlany z wyboru, jeśli chodzi o kreatywne projektowanie wnętrz lub zmienne plany pięter. Dzieje się tak dlatego, że można je elastycznie umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, a następnie przenieść ponownie, jeśli się zmienia potrzeba i istnieje konieczność nowego układu pomieszczeń.

Twoje korzyści z zastosowania fermacell® w skrócie:

  • Łatwy montaż
  • Stabilność i wytrzymałość
  • Bezpieczna ochrona przeciwpożarowa
  • Najlepszy klimat wnętrz


Zdrowa nauka

Oprócz wysokiej elastyczności, szczególnie w przypadku budynków oświatowych wymagana jest konstrukcja ekologiczna i zorientowana na zdrowie. Dzieci, uczniowie i studenci powinni mieć do dyspozycji optymalne środowisko do nauki, które jest zaprojektowane z materiałów przyjaznych dla osób z alergią i wolne od szkodliwych substancji. Koncentrację i wydajność można zagwarantować tylko w zdrowym środowisku.
 
Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® produkowane są wyłącznie z materiałów naturalnych, bez szkodliwych substancji, takich jak formaldehyd. Udowodniono, że są one praktycznie wolne od emisji. Dzięki właściwościom regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, zapewniają również komfortowy klimat wewnątrz pomieszczenia z dobrą jakością powietrza, a tym samym stanowią kluczowy warunek dla efektywnej nauki i nauczania.
 

Cicha nauka

Równie ważnym i jednocześnie istotnym aspektem w profilaktyce zdrowotnej są akustyczne warunki uczenia się i nauczania. Ściany szkieletowe z płytami gipsowo-włóknowymi fermacell® zapewniają optymalną izolację akustyczną. Gwarantowana jest cicha, spokojna atmosfera nauki, która wspiera zdolność koncentracji i promuje skuteczność nauczania.
 

Bezpieczna nauka

Przede wszystkim w budynkach, w których przebywa wielu młodych ludzi, stawiane są szczególnie wysokie wymagania profilaktycznej ochronie przeciwpożarowej. Dzięki płytom gipsowo-włóknowym fermacell® można bezpiecznie osiągnąć te wysokie cele. fermacell® są klasyfikowane jako niepalne zgodnie z normą DIN EN 13501-1. W ten sposób niezawodnie chronią dzieci, uczniów i studentów, oraz także ich nauczycieli, a jednocześnie wspierają potrzeby edukacyjne w zakresie elastyczności koncepcji pomieszczeń.
 

Obciążalne

Dzieci i studenci uwielbiają szaleć dziko i nieskrępowanie. Ściany w pomieszczeniach i korytarzach narażone są na duże obciążenia mechaniczne. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® nadają się szczególnie tam, gdzie należy spodziewać się obciążeń uderzeniowych, np. w salach grupowych przedszkoli, salach lekcyjnych i seminaryjnych lub w korytarzach szkolnych i uniwersyteckich. Wynika to ze specjalnego procesu produkcyjnego, w którym włókna papieru z makulatury pozyskane z recyklingu są całkowicie otoczone gipsem. W rezultacie otrzymujemy płytę zbrojoną włóknem na wskroś, o homogennej strukturze, która sprawia, że fermacell® jest odporna na naprężenia mechaniczne i jest tak stabilna.
 

Krótkie czasy budowy

Często dostępne są bardzo krótkie przedziały czasowe na rozbudowę lub modernizację przedszkola lub szkoły, co wykonuje się w czasie ferii szkolnych lub przerwy semestralnej. Obróbka płyt gipsowo-włóknowych fermacell® oferuje tu istotne zalety, ponieważ można je szybko i łatwo zmontować. Długie czasy schnięcia są wyeliminowane, ponieważ do budynku nie jest wprowadzana dodatkowa wilgoć. W ten sposób można znacznie skrócić czas pracy nad przedsięwzięciem budowlanym i niezawodnie zaplanować terminy realizacji.

1 płyta zamiast 2 - poznaj zalety systemu suchej zabudowy FERMACELL

Montaż ściany z płyt FERMACELL

Montaż sufitu z płyt FERMACELL

montaż sufitu fermacell

×

Systemy podłogowe fermacell® Therm25™

Dobra rada jest bezpłatna - zyskaj dopasowany projekt instalacji już teraz i czerp korzyści z elementów fermacell® Therm25™.
  • Ogrzewanie podłogowe jest takie proste.
  • Możliwość chodzenia po 24 godzinach
  • Niska wysokość montażu
  • W 100% suche rozwiązanie
  • A my zajmujemy się planowaniem!
  • Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz
Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!
×