Budynki publiczne

Płyta gipsowo-włóknowa fermacell® w budynkach publicznych

Budowa i rozbudowa obiektów opieki znajduje się pod dużą presją kosztów. Jednocześnie stawiane są najwyższe wymagania co do odporności materiałów wykończeniowych, szczególnie w przypadku placówek służby zdrowia. Dlatego nie wolno zaniedbywać jakości i trwałości. Nowoczesne rozwiązania w zakresie suchej zabudowy z płytami gipsowo-włóknowymi fermacell® wyraźnie przewyższają tradycyjne techniki w odniesieniu do wydajności i zasadności ekonomicznej. Tylko jedną płytą mogą być spełnione najbardziej  zróżnicowane wymagania w zakresie rozbudowy obiektów służby zdrowia, gdyż płyta gipsowo-włóknowa fermacell® jest uniwersalna. Można ją stosować jako płytę konstrukcyjną- budowlaną, jako płytę do mokrych pomieszczeń, a także jako płytę ognioochronną; jest przy tym wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać trwałe wysokie naprężenia.    


Izolacja akustyczna   

Decydującym aspektem w rozbudowie obiektów służby zdrowia jest ochrona akustyczna. Pacjenci muszą polegać na dyskrecji gabinetów zabiegowych, lekarze i personel medyczny potrzebują cichego środowiska dla optymalnej koncentracji w czasie zabiegów i operacji. Dobra izolacja akustyczna odgrywa ważną rolę w procesie rekonwalescencji dla dobrego samopoczucia pacjentów. Konstrukcje ścian z płytami gipsowo-włóknowymi  fermacell® osiągają optymalne wartości izolacyjności akustycznej. Sprawia to między innymi ich homogenna i elastyczna struktura.
 

Ochrona przeciwpożarowa

W klinikach, sanatoriach lub w domach opieki często przebywają osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku pożaru nie są w stanie sami się uratować, lecz są zależni od pomocy innych. Dlatego też ochrona przeciwpożarowa ma szczególne znaczenie w tych obiektach. Celem jest zapobieganie powstaniu pożaru i rozprzestrzenianiu się ognia, względnie podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych,  aby móc zapewnić pacjentom i personelowi medycznemu bezpieczną akcję ratowniczą. W takich przypadkach, płyty gipsowo-włóknowe  fermacell® oferują niezbędne bezpieczeństwo. Są one klasyfikowane przez Institut für Bautechnik, Berlin [Instytut Techniki Budowlanej, Berlin], jako niepalny materiał budowlany klasy A2, zgodnie z DIN 4102-1 i dopuszczeniem nadzoru budowlanego. W zależności od wykonania, konstrukcje gwarantują ognioochronę w klasach odporności ogniowej od F 30 do F 120.
 

Fermacena

Obliczanie zużycia materiału


Nowe oprogramowanie obliczeniowe Fermacena umożliwia szybkie i łatwe wyliczenie cen i zużycia materiału, kalkulację kosztów oraz czasu montażu.
 

Obciążalność

Ściany w korytarzach i salach dla pacjentów w ośrodkach opieki są często narażone na twarde obciążenia uderzeniowe. Mobilne łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, mobilny sprzęt medyczny lub ciężkie maszyny czyszczące pozostawiają widoczne uszkodzenia na ścianach nieodpornych na uderzenia. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® są odpowiednie do zastosowania w warunkach ekstremalnie wysokich naprężeń mechanicznych dzięki swojej wysokiej wytrzymałości i stabilności. Nawet lekkie i średnie obciążenia konsolowe nie stanowią problemu. Można je mocować bezpośrednio do płyt gipsowo-włóknowych fermacell® na kołkach rozporowych.
 

Ochrona przed promieniowaniem

Dzięki płytom gipsowo-włóknowym fermacell® można bez problemu uzyskać niezawodną ochronę przed promieniowaniem. Przed montażem, płyty są powlekane na odwrotnej stronie na całej powierzchni trwałą, antypoślizgową folią ołowianą. Pokrycie powłoką ołowianą o grubości 1 mm odpowiada skuteczności ochronnej ekranu ściany żelbetowej o grubości 130 mm.  
 

Klimat w pomieszczeniu

Wreszcie, co nie mniej ważne, budowanie ekologiczne i prozdrowotne również odgrywa ważną rolę w procesie rekonwalescencji. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® zbadane pod względem nieszkodliwości dla zdrowia człowieka otrzymały certyfikat eco-Instytutu / eco-Intitut ]. Institut für Baubiologie in Rosenheim /Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim sklasyfikował płyty gipsowo-włóknowe fermacell® jako zalecane pod względem biologii budowlanej.

1 płyta zamiast 2 - poznaj zalety systemu suchej zabudowy FERMACELL

Montaż ściany z płyt FERMACELL

Montaż sufitu z płyt FERMACELL

montaż sufitu fermacell

×