fermacell® Therm25™ Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!

fermacell® Firepanel A1 - Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej

Płyta ognioodporna fermacell® Firepanel A1 składa się głównie z gipsu i włókien celulozowych, które są otrzymywane z papieru w procesie recyklingu. Jeszcze lepsze parametry ochrony przeciwpożarowej samego materiału budowlanego a także jego skladników uzyskujemy dzięki rozszerzonej rezepturze oraz zastąpieniu pewnej części włókien papierowych materiałem niepalnym.
Surowce naturalne są mieszane i po dodaniu wody - bez dodatkowych środków wiążących - prasowane pod wysokim ciśnieniem aż do uzyskania stabilnych płyt, suszone, hydrofobizowane po obu stronach i cięte do wymaganych rozmiarów. Woda powoduje, że gips reaguje, przenika i otacza włókna. Dzięki temu uzyskuje się wysoką stabilność i niepalność najwyższej europejskiej klasy materiałów budowlanych A1 zgodnie z normą DIN EN 13501-1.

Dzięki swojemu składowi materiałowemu płyta fermacell® Firepanel A1 jest jednocześnie płytą ognioodporną, konstrukcyjną i odporną na wilgoć, która posiada jednorodne właściwości po obu stronach. Oferuje ona wszystkie znane właściwości płyt gipsowo-włóknowych fermacell® do suchej zabudowy rozszerzone dodatkowo o znacznie lepsze właściwości odporności ogniowej.


Bezpieczne, sprawdzone i ekonomiczne materiały ogniochronne

Materiał budowlany klasa A1
Nowa płyta ognioodporna fermacell® Firepanel A1 należy do najwyższej europejskiej klasy materiału budowlanego A1 zgodnie z DIN EN 13501-1. Płyty fermacell Firepanel A1 mogą być zatem stosowane wewnątrz budynków wszędzie tam, gdzie okładzina z materiału budowlanego klasy A1 jest wymagana do ochrony przeciwpożarowej na ścianach i stropach.

Oznakowanie CE
Płyty ognioodporne A1 są produkowane, testowane i znakowane (oznakowanie CE) zgodnie z europejską normą dla wyrobów budowlanych DIN EN 15283-2.

Płyta fermacell® Firepanel A1 oferuje wszystkie znane właściwości płyt gipsowo-włóknowych fermacell® do suchej zabudowy. Stosuje się ją w celu poprawy właściwości przeciwpożarowych pomieszczeń i elementów budynku.
Przykładowe obszary zastosowania :

 • Ściany szkieletowe o stalowej konstrukcji
 • Obudwy ścian, ściany szachtów
 • Sufity podwieszane
 • Ściana oddzielenia pożarowego


Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® Firepanel A1 są szczególnie ekonomiczne, ponieważ do wykończenia wszystkich pomieszczeń, ochrony przeciwpożarowej oraz pomieszczeń wilgotnych wymagany jest tylko jeden rodzaj płyty.

płyta ogniotrwała fermacell® Firepanel A1
ochrona przeciwpożarowa Aestuver®

Aestuver® - Specjalna ochrona przeciwpożarowa

Grupa James Hardie oferuje specjalną grupę produktów dla projektów, którym stawiane są szczególnie wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Płyty ognioodporne wzmacniane włóknami szklanymi, wiązane cementem, są generalnie stosowane w ochronie przeciwpożarowej, tunelach, zastosowaniach przemysłowych i OEM. Kolejne obszary zastosowania to:
 

 • Okładziny przeciwpożarowe do konstrukcji nośnych, konstrukcji ściennych i sufitowych
 • Panele ochrony przeciwpożarowej dla kanałów wentylacyjnych i oddymiania
 • Systemy kanałów kablowych ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania w zakresie bezpiecznego projektowania dróg ewakuacyjnych i ratowniczych
 • Systemy przegród i połączeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 • Rozwiązania dla konstrukcji specjalnych


Więcej o specjalnych rozwiązaniach ochrony przeciwpożarowej Aestuver®


 
×

Systemy podłogowe fermacell® Therm25™

Dobra rada jest bezpłatna - zyskaj dopasowany projekt instalacji już teraz i czerp korzyści z elementów fermacell® Therm25™.
 • Ogrzewanie podłogowe jest takie proste.
 • Możliwość chodzenia po 24 godzinach
 • Niska wysokość montażu
 • W 100% suche rozwiązanie
 • A my zajmujemy się planowaniem!
 • Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz
Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!
×