Zastosowanie

Płyty przeznaczone również do wielkich obciążeń
Płyty FERMACELL to płyty homogeniczne pod względem materiału, wykonane z mieszanki gipsu i włókien celulozy z mielonego papieru. Papierowe włókna utwardzają materiał ponieważ umacniają gips na całym przekroju płyty. W wyniku tego płyta o grubości 12,5 mm wbudowana w ścianę jest zdolna unieść obciążenie pionowe na wkrętach nawet do 50 kg (stopień bezpieczności 2!) bez jakiegokolwiek usztywnienia lub zastosowania konstukcji spodniej.

Idealny przeciwpożarowy materiał budowlany

Płyty te są odpowiednie do stosowania przy działaniu wilgoci, jako ochrona przed pożarem oraz jako element izolacjny. Produkty FERMACELL posiadają odpowiednie certyfikaty i są zatwierdzone do użytku na terenie Polski, posiadają również próby pożarowe i atesty konstrukcji. Mechaniczne właściwości, takie, jak wytrzymałość, nośność i twardość, są o wiele korzystniejsze niż właściwości mechaniczne innych płyt gipsowo-włóknowych, które Państwo znają.

System podłogowy Fermacell
System podłogowy Fermacell możliwia łatwe wyrównanie nierówności starych podłóg do 150 mm dzięki zastosowaniu podsypki FERMACELL oraz płyt podłogowych FERMACELL. Podsypka naniesiona w warstwie do 60 mm nie musi być zagęszczana, a pomimo tego jej poziom nie obniża się. Cały suchy proces budowy umożliwia układanie pokrycia podłogi już do drugiego dnia bez niebezpieczeństwa zatrzymania wilgoci w podłodze. Elementy podłogowe FERMACELL doskonale uzupełniają system podłogowego ogrzewania z preferowaną szybką regulacją temperatury i niskiej wysokości konstrukcji. Na elementy podłogowe FERMACELL można nakładać płytki, wykładziny PCV, dywany, parkiety i drewniane panele podłogowe. Elementy podłogowe FERMACELL mają, bez dalszego wykończenia powierzchni, atest na obciążenia spowodowane działaniem kółek foteli.