Produkty gipsowo-włóknowe

Płyty przeznaczone również do wielkich obciążeń

Płyty FERMACELL to płyty homogeniczne pod względem materiału, wykonane z mieszanki gipsu i włókien celulozy z mielonego papieru. Papierowe włókna utwardzają materiał ponieważ umacniają gips na całym przekroju płyty. W wyniku tego płyta o grubości 12,5 mm wbudowana w ścianę jest zdolna unieść obciążenie pionowe na wkrętach nawet do 50 kg (stopień bezpieczności 2!) bez jakiegokolwiek usztywnienia lub zastosowania konstukcji spodniej.