fermacell® Therm25™ Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!

Płyty kompozytowe

Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL

Informacje techniczne - Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL

 • szeroki obszar zastosowania
 • sprawdzona jakość
 • neutralne ekologicznie
 • płyty budowlane, przeciwpożarowe, płyty przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych

 

Wyjątkowa koncepcja drogą do sukcesu na rynku.

FERMACELL osiąga swą sprawdzoną jakość dzięki wyjątkowej kompleksowej koncepcji, która rozpoczyna się już w procesie produkcji. Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL są złożone z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w procesie recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez innych materiałów spajających powstaje pod wpływem wysokiego ciśnienia homogeniczna mieszanka tych dwóch naturalnych składników w formie twardych płyt, które są następnie suszone i przycinane do odpowiednich formatów. Jest to innowacyjny i ekologiczny sposób produkcji, poddawany ciągłej dokładnej kontroli jakości. 

FERMACELL to płyty budowlane o właściwościach przeciwpożarowych odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Szereg testów państwowych i przeprowadzonych w niezależnych instytutach potwierdza: konstrukcje FERMACELL są produkowane ekonomicznie i zapewniają wysoką jakość, ochronę przeciwpożarową oraz izolację cieplną i dźwiękową.

Oprócz specjalnych wymagań dotyczących jakości, duży nacisk kładzie się na jakość ekologiczną płyt FERMACELL. Austriacki instytut biologii budowlanej testował stosowane składniki, proces produkcji i końcowy produkt FERMACELL. Informacja o próbach tego renomowanego instytutu potwierdza, że płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL są polecane ze względu na swą nieszkodliwość z punktu widzenia biologii budowlanej. Są odpowiednie zwłaszcza do wykonania przytulnego wewnętrznego poszycia ścian pomieszczeń w całym domu i w znacznym stopniu wpływają na jego dobry klimat.

 

Obszar zastosowania

 • Ściany działowe nienośne (z metalową lub drewnianą konstrukcja nośną)
 • Ściany działowe nośne (z metalową lub drewnianą konstrukcja nośną)
 • Ściany działowe w mieszkaniach (nośne lub nienośne)
 • Ściany pożarowe (nośne lub nienośne)
 • Ściany zewnętrzne (nośne z drewnianą konstrukcja nośną)
 • Obudowy ścian /ściany szachtów
 • Poszycie ścian
 • Suchy tynk
 • Stropy podwieszane
 • Poszycie stropów
 • Jastrychy (poszycie stropów, ścian skośnych i skosów dachowych)

Tolerancja wymiarów przy wilgotności względnej

Wymiary płyt:
Długość +0/-2 mm
Szerokość +0/-2 mm
Różnica po przekątnej ≤ 2 mm
Grubość: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm

 

Nośność - Obciążenie

Dozwolone obciążenie, przedstawione w poniższych tabelach obowiązuje dla warunków klimatycznych w pomieszczeniach mieszkalnych (wymaga się wilgotności względnej powietrza ≤ 80 %). Podane wartości odpowiadają jedynie dla środków wiążących w płytach gipsowo-włóknowych FERMACELL. Dozwolone obciążenie haków może być różne dla różnych producentów. Umocowanie haków może być wykonane niezależnie od konstrukcji nośnej. Przy zastosowaniu kołków rozporowych należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Przy maksymalnych rozstawach osiowych łat nośnych należy wziąć pod uwagę dane przedstawione w części 5. 

Pojedyncze lekkie obciążenia zawieszone na ścianie.
Pojedyncze lekkie obciążenia zawieszone na ścianie są to obciążenia, które działają równolegle z powierzchnią ściany z małą odległością od ściany, np. obrazy lub dekoracje. Obciążenia tego rodzaju można powiesić za pomocą gwoździ, haczyków do obrazów umocowanych jednym lub kilkoma gwoździami lub wkrętami (zob. tabelka na dole). 

Lekkie lub średnie obciążenia wspornikowe.
Lekkie lub średnie obciążenia wspornikowe to np. regały, szafki zawieszone na ścianie, zawieszane witryny, tablice itd. Obciążenia tego rodzaju mogą być umocowane do płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL za pomocą wkrętów lub kołków rozporowych rozprężnych do ścian różnego rodzaju. Nie jest przy tym koniecznie stosowanie dodatkowej konstrukcji nośnej rozkładającej obciążenie, na przyklad łaty drewnianej (zob. środkowa tabela)

 

Podane wartości dozwolonych obciążeń można dodawać, jeśli odległość między kołkami rozporowymi wynosi ≤ 50 cm. Przy mniejszych odległościach między kołkami rozporowymi należy przyjąć dla każdego kołka rozporowego wartość 50 % dopuszczalnego dozwolonego obciążenia. Suma poszczególnych obciążeń nie może przekroczyć przy ścianach 1,5 kN/m a przy wolno stojących obudowanych ścianach i wzajemnie niepołączonych ścianach z dwiema konstrukcjami wsporczymi 0,4 kN/m. Bezpieczeństwo ściany lub obudowanej ściany należy przy wyższych obciążeniach wspornikowych ustalić zgodnie z normą DIN 4103, część 1.

Ciężkie obciążenia wspornikowe.
W przypadku mocowania ciężkich obciążeń wspornikowych, np. urządzeń sanitarnych (umywalki, WC zawieszone na ścianie, spłuczki wiszące, bidety) należy do montowanych ścian FERMACELL zainstalować stelaże sanitarne, profile lub elementy mocujące. 

Na poszyciu stropów i stropów podwieszonych płytami FERMACELL obciążenia mogą być bez problemu przymocowane. Należy w tym przypadku stosować specjalnie do tego celu przeznaczone kołki skrzydełkowe oraz kołki sprężynowe. Wartości dozwolonego obciążenia podane w tabeli 15 mogą być dodane, jeśli odległości między kołkami rozporowymi wynoszą ≤ 50 cm. Przy mniejszych odległościach między kołkami należy przyjąć dla każdego kołka rozporowego wartość 50 % dopuszczalnego dozwolonego obciążenia. Dodatkowe obciążenie należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji nośnej stropu.

Poszczególne lekkie obciążenia zawieszone na ścianę FERMACELL

Haczyki do obrazków
z gwoździem (1)
Dozwolone obciążenie haczyków
w N (2)przy grubości
płyty FERMACELL podanej w mm
10 12,5 15 18 10 +
12,5
 
Lehká břemena zavěšená na stěnu FERMACELL 150 170 180 200 200
Lehká břemena zavěšená na stěnu FERMACELL 250 270 280 300 300
Lehká břemena zavěšená na stěnu FERMACELL 350 370 380 400 400

(1) Obciążenie, które zdeformuje haczyk, zależy od jego wykonania.
Przymocowanie haczyków jedynie do płyt, przymocowanie do konstrukcji nośnej nie jest konieczne.
(2) Współczynnik bezpieczeństwa 2 (trwałe obciążenie przy relatywnej wilgotności powietrza do 85%).


 

Obciążenia wspornikowe na pionowym poszyciu FERMACELL.

Obciążenia wspornikowe umocowane
kołkiem rozporowym lub wkrętem
Dozwolone obciążenie dla
poszczególnych zawieszonych przedmiotów w kg
Grubość płyty FERMACELL
v mm (100kg ≅ 1 kN)1
10 12,5 15 18 10
+ 12,5
   
Kołek rozporowy
do ściany 8mm,
najlepiej metalowy
Obciążenia wspornikowe na pionowym poszyciu FERMACELL 40 50 55 55 60
Wkręt z ciągłym
gwintem o średnicy 5 mm
Obciążenia wspornikowe na pionowym poszyciu FERMACELL 20 30 30 35 35

(1) Podano wg normy DIN 4103. Współczynnik bezpieczeństwa
2 (należy przestrzegać instrukcji producenta kołków rozporowych) 


 

Przymocowanie obciążeń do stropu

Poszycie FERMACELL

10 12,5 15 18 10 + 12,5
Dozwolone obciążenie
przy poszczególnych zawieszeniach w kg
v kg (1) la kołków skrzydełkowych
oraz kołków sprężynowych
40 50 55 55 60
(1) Podano wg normy DIN 4103. Współczynnik bezpieczeństwa 2.
×

Systemy podłogowe fermacell® Therm25™

Dobra rada jest bezpłatna - zyskaj dopasowany projekt instalacji już teraz i czerp korzyści z elementów fermacell® Therm25™.
 • Ogrzewanie podłogowe jest takie proste.
 • Możliwość chodzenia po 24 godzinach
 • Niska wysokość montażu
 • W 100% suche rozwiązanie
 • A my zajmujemy się planowaniem!
 • Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz
Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!
×