Przeniesienie praw z Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce na Fermacell GmbH (Sp.z o.o.) Oddział w Polsce.

29.09.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 02 .10. 2017 roku nastąpi przeniesienie wszystkich aktywów, umów i zobowiązań Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce do Fermacell GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią) Oddział w Polsce.

Przeniesienie oznacza, że z dniem 02 .10. 2017 roku, wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce, będą formalnie scedowane i przeniesione na Nowy Podmiot, Fermacell GmbH (Sp z o.o.) Oddział w Polsce, który przejmie wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, o uwzglednienie powyższej zmiany w Państwa systemach księgowych, gdyż począwszy od dnia 02 .10. 2017 roku wszystkie faktury i faktury korygujące powinny być wystawiane tylko i wyłącznie na Fermacell GmbH Sp z o.o. oddział w Polsce, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa ( NIP 1080021713, KRS 0000690145, REGON 368031900).

Z poważaniem

Marek Mańkowski

Dyrektor Oddziału w Polsce

FERMACELL GmbH ( Sp.z o.o.) Oddział w Polsce

×