Produkty fermacell dopuszczone jako elementy wykończeniowe statków

07.04.2014

Wyroby i elementy budowlane stosowane w żegludze wodnej podlegają przepisom prawa unijnego od 1999 r. Producenci są zobowiązani do udokumentowania spełnienia wymagań dyrektywy Maritime Equipment Directive (M.E.D.).

Płyty fermacell i fermacell AESTUVER posiadają odpowiednie certyfikaty i są dopuszczone do stosowania w żegludze wodnej, przede wszystkim na pokładzie statków przemysłowych, jachtów i łodzi.
  • fermacell Firepanel A1
  • fermacell Powerpanel H2O
  • fermacell Powerpanel HD
  • fermacell AESTUVER płyty przeciwpożarowe
  •  
Certyfikat badania typu WE (moduł B) i certyfikat dla systemu zarządzania jakością (moduł D), według wzorów UE, jak również deklaracje zgodności są gotowe do pobrania pod wspólną nazwą „Dopuszczenia dla żeglugi“.
×