Płyty FERMACELL zostały wykorzystane przy budowie laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

13.01.2017

Laboratoria Tech-Safe-Bio, funkcjonujące w strukturze CIOP-PIB, zostały otwarte w październiku 2015 r. Program prowadzonych w nich prac badawczych obejmuje projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy.

Na powierzchni ok. 6.000 m2, w 17 specjalistycznych laboratoriach, realizowane są zadania naukowo-badawcze. Bryła budynku składa się z dwóch części: budynku głównego o trzech kondygnacjach naziemnych (powierzchnia 1.551 m2) oraz Laboratorium Badań Drgań Mechanicznych (powierzchnia 158,30 m2). Obie części zostały połączone łącznikiem na poziomie I piętra. W Tech-Safe-Bio do prac wykończeniowych zastosowano kompletny systemy suchej zabudowy fermacell. Powierzchnia użytych płyt gipsowo-włóknowych wyniosła 20.000 m2. W obiekcie zastosowano uniwersalne płyty g-w o grubości 12,5 mm, charakteryzujące się wysoką trwałością, niepalnością (klasa A2) oraz naturalną odpornością na wilgoć.

Budowa i wyposażenie laboratoriów kosztowała ok. 60 mln zł, z czego 49 mln przekazało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizujące ze środków unijnych różne programy, mające na celu wzrost konkurencyjności polskiej nauki. Nowa infrastruktura i nowoczesna aparatura badawcza umożliwiają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Laboratoria Tech-Safe-Bio są przystosowane do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników nie tylko w zakresie zagrożeń już rozpoznanych (chemicznych, mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym, hałasem i drganiami mechanicznymi itp.), lecz także zagrożeń nowych, takich jak nie do końca rozpoznane zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi oraz z nano- i biotechnologiami. Szczególną rangę będą miały także badania nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi (w laboratoriach klasy II bezpieczeństwa biologicznego).

Produkty fermacell są wręcz stworzone do tak wymagającej inwestycji. Płyty budowlane gipsowo-włóknowe mają właściwości przeciwpożarowe i są odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych. Testy państwowe oraz przeprowadzone w niezależnych instytutach potwierdzają, że konstrukcje wykonane w technologii fermacell zapewniają wysoką jakość, ochronę przeciwpożarową oraz izolację cieplną i dźwiękową. Oprócz specjalnych wymagań dotyczących jakości są także ekologiczne oraz neutralne biologicznie.

Systemy suchej zabudowy oferowane przez firmę fermacell świetnie sprawdzają się przy wykańczaniu obiektów użyteczności publicznej. Aktualna sytuacja gospodarcza wpływa na zmniejszenie nakładów finansowych w państwowych i komercyjnych placówkach, a co za tym idzie – skłania do stosowania rozwiązań łączących najwyższe wymagania z rozsądną ceną. W budynkach charakteryzujących się bardzo intensywnym użytkowaniem zabudowa wnętrz musi spełniać wysokie standardy dotyczące przede wszystkim zabezpieczeń przeciwpożarowych, ochrony akustycznej oraz odporności mechanicznej, popartej dużą stabilnością. Systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-włóknowych realizują wszystkie ww. wymagania. Już przy zastosowaniu w konstrukcjach wyrobów o grubości 10 mm możliwe jest uzyskanie klasy odporności ogniowej na poziomie od El 30 do 120. W przypadku ścian bez wypełnienia pustej przestrzeni wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej wynosi maksymalnie Rw,R 60 dB, natomiast przy ścianach z wypełnieniem – nawet 69 dB. Płyty fermacell są także odporne na uderzenia i bardzo stabilne dzięki zbrojeniu wykonanemu na wskroś z włókna. Dodatkowo wyroby nie mają negatywnego wpływu na zdrowie, co zostało potwierdzone przez badania renomowanego Instytutu ECO w Kolonii. Jakość materiału i procesu produkcji kontroluje też co 2 lata Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim.

Źródło: CIOP-PiB i FERMACELL

Fot. Tomasz Sinek i CIOP-PiB

Charakterystyka obiektu

Lokalizacja: Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Projekt architektoniczny: zespół w składzie - Arkadiusz Walichnowski, Anna Przybyszewska, Katarzyna Gajewska

Oddanie do użytku: październik 2015 r.

Powierzchnia całkowita zabudowy: 1754 m2

Powierzchnia użytkowa: 5883 m2

Kubatura: 33.786 m3

Inwestor: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones Polska

Wykończenie wnętrz: Systemy suchej zabudowy fermacell

×