Od wolnej myśli do skonsolidowanej formy

09.03.2018

Czasopismo Architektura & Biznes oraz fermacell zapraszają na wystawę „Romuald Loegler. Tworzenie architektury – od wolnej myśli do skonsolidowanej formy”. Celem wystawy jest przekazanie refleksji nad ścieżką tworzenia Architektury, przede wszystkim w warstwie twórczej i intelektualnej, od zalążkowego szkicu do finalnego dzieła.

Myślą przewodnią zaprezentowanych na wystawie prac jest przekonanie, że żadne dzieło architektoniczne nie powstaje bez kreatywnego i intuicyjnego wysiłku, mozolnej podróży od „wolnych” myśli do skonsolidowanej formy. Jej zmaterializowana realność kształtuje przeżycia i stanowi przekaz zakodowanego w niej piękna. Jest ucieleśnieniem zawartych w niej intelektualnych treści, świadomie ukrytych w realiach architektonicznej formy!

W realności architektury zakodowana jest też ludzka potrzeba tworzenia domu, mieszkania, miasta — słowem przestrzeni w szerokim tego słowa znaczeniu, przestrzeni, która jest efektem świadomego kreowania zbudowanego środowiska, zapewniającego człowiekowi schronienie, bezpieczeństwo, zdrowie, radość życia...!

Piękno Sztuki Budowania wymaga czasu i przestrzeni do jej zaistnienia, do zespolenia we wspólnym, twórczym wysiłku! Tylko od społeczności, od jej oczekiwań, stawianych sobie pytań dotyczących intelektualnego, politycznego i społecznego środowiska zależy możliwość zaistnienia „czystej”, prawdziwej architektonicznej formy.

Rysunki, a szczególnie szkice, są często odbiciem charakteru i osobowości autora. Są zapisem rozwoju myśli architektonicznej, stanowiącej ilustrację współczesnej historii rozwoju intelektualnej jako składowej całościowego kulturowego i cywilizacyjnego dorobku wiedzy o architekturze.

Wystawę „Romuald Loegler. Tworzenie architektury – od wolnej myśli do skonsolidowanej formy” można obejrzeć w Pałacu Sztuki, w Krakowie, w dniach 15.02–11.03 2018 r. Serdecznie zapraszamy.

×