fermacell® Therm25™ Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!

Nowy prospekt "FERMACELL w budownictwie drewnianym - Planowanie i obróbka 2016"

13.07.2016

Nowy prospekt "FERMACELL w budownictwie drewnianym - Planowanie i obróbka 2016" obszernie opisuje kwestię budowy budynków drewnianych w oparciu o aktualne ustawy i normy zawarte w Prawie budowlanym.

Publikacja "FERMACELL w budownictwie drewnianym - Planowanie i obróbka 2016" jest przeznaczony nie tylko dla architektów, projektantów i firm budujących domy drewniane, ale także inspektorów ochrony przeciwpożarowej, statyków, urzędów i szkół budowlanych. Całkowicie nowa publikacja na polskim rynku budownictwa drewnianego prezentuje prawie 140 stron materiału, co jest wynikiem wielu lat pracy, wiedzy i praktycznego doświadczenia zespołu ekspertów FERMACELL. Prospekt dostępny jest do pobrania za darmo w formacie PDF na stronie internetowej FERMACELL.

W poszczególnych rozdziałach części pierwszej, zatytułowanej „Planowanie”, opisane są szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji z drewna i prezentowane różne możliwe rozwiązania. W rozdziale dotyczącym statyki i stateczności znajdzie czytelnik przegląd aktualnych wymagań wg Euro kod 5 przy projektowaniu konstrukcji w budownictwie drewnianym. Rozdział kończy przykład obliczenia wzmocnienia ścian zgodnie z PN-EN 1995-1-1. Rozdział „ochrona przeciwpożarowa” przedstawia szczegółowo wymogi prawne wymagane w domach drewnianych. Znajdziemy tutaj aktualne normy i przepisy, a jednocześnie precyzyjnie wyjaśnione warunki bezpieczeństwa pożarowego, np. Klasa reakcji na ogień określajaca czy i jak szybko pali się materiał budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1.

Rozdział zamykają praktyczne wskazówki dotyczące technik mocowania i spoinowania konstrukcji przeciwpożarowych. W rozdziale „ochrona akustyczna przed hałasem” czytelnik jest zaznajomiony z podstawowymi pojęciami akustyki. Opierając się na zasadach akustyki przedstawiona jest uproszczona prezentacja dróg przenoszenia dźwięków w budownictwie drewnianym i szkieletowym.

Na końcu rozdziału podano wyniki pomiarów akustycznych przegród i wpływ przebiegu dźwięków powietrznych na izolację akustyczną.

W rozdziale „ochrona termiczna i ochrona przed wilgocią” są opisane bieżące wymagania projektowe. Innym ważnym obszarem dla projektowania konstrukcji ścian jest kwestia trwałości drewnianych elementów i stalowych mocowań. Ten temat został omówiony w rozdziale trwałość. Rozdział „Przykłady rozwiązań projektowych” łączy wszystkie wymagania razem i przedstawia konkretne rozwiązania dla poszczególnych rodzajów domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych, domów szeregowych, modułowych, a także remontów.

Druga część prospektu "Obróbka" jest dedykowana głównie firmom budującym domy w oparciu o konstrukcje z drewna z wykorzystaniem systemów FERMACELL. W pierwszych rozdziałach tej części opisano sposoby prawidłowego transportu i składowania płyt oraz warunki jej obróbki. W dalszej części znajdziemy również szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu płyt i sposobów mocowań do konstrukcji. Rozdział 2.5 opisuje technikę spoinowania, możliwości łączenia płyt poprzez sklejenie i zalecenia dylatacyjne. W kolejnych rozdziałach przedstawiono szczegóły techniczne rozwiązań występujących w budownictwie drewnianym. Publikację kończą rozdziały 2.10 i 2.11., w których znajdziemy informację na temat poszyć zewnętrznych z płyt gipsowo-włóknowych oraz cementowych FERMACELL.

Pod względem problematyki i zakresu informacji o nowoczesnych konstrukcjach z drewna jest to wyjątkowa pozycja na polskim rynku. Nowa publikacja Fermacell chce znacząco przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności producentów i wykonawców, którzy stosują gipsowo-włóknowe i cementowe płyty FERMACELL. Pozostali, w tym projektanci i architekci, mogą zyskać nową wiedzę na temat konstrukcji drewnianych. Na to liczymy.... Prospekt dostępny jest w formacie PDF tutaj ....

×

Systemy podłogowe fermacell® Therm25™

Dobra rada jest bezpłatna - zyskaj dopasowany projekt instalacji już teraz i czerp korzyści z elementów fermacell® Therm25™.
  • Ogrzewanie podłogowe jest takie proste.
  • Możliwość chodzenia po 24 godzinach
  • Niska wysokość montażu
  • W 100% suche rozwiązanie
  • A my zajmujemy się planowaniem!
  • Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz
Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!
×