fermacell® Therm25™ Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!

Ludzki wymiar miejskich przestrzeni

05.10.2015

LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2015, które odbędzie się 15 i 16 .10., poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. To artystyczne wydarzenie stanowi świetną okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji MBA jest Ludzki Wymiar Miejskich Przestrzeni. Aktywnym uczestnikiem krakowskiego Biennale jest również FERMACELL.

Od dziesięcioleci humanistyczny wymiar w budowaniu miast jest pomijany, zapominany i wyciszany. Samochody wtargnęły do miast w ogromnej ilości, ograniczając przestrzeń dla ludzi, przestrzeń niezbędną do uczestniczenia mieszkańców i turystów w życiu miast. Pomimo wielu przeciwności, rozwój miast następuje. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów oddalających się od modernistycznej koncepcji rozwoju miast, niejednokrotnie sięgających aż do arystotelesowskich źródeł dla nowego klasycyzmu.

Architektoniczne potrzeby „Krakowa jutra” wymagają troskliwego obejścia się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Krajowi i zagraniczni uczestnicy dają nadzieję na wymianę doświadczeń, służących eliminowaniu trudnych do naprawy przestrzennych pomyłek.

Znawca procesów humanizacji miast, profesor Jan Gehl, jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w przestrzeniach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i katalizatorem tych aktywności”.

Konkursy i seminaria

Podczas krakowskiego Biennale uczestnicy zaprezentują różne formy wypowiedzi, osadzone w głównym temacie dyskusji, z uwzględnieniem zagadnień poruszających tematy: Nowy wymiar projektowania miasta, Miasto pełne życia, Miasto bezpieczne, Miasto zrównoważone, Miasto zdrowe, Miasto przyjazne dla pieszych, Miasto lepszych przestrzeni miejskich, Miasto lepszej Architektury.

Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznych, działającej nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi. Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej publiczne przestrzenie. Nowa edycja Biennale i towarzysząca jej architektoniczna wystawa ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie kreacji piękniejszych miast.

MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach, których myślą przewodnią i głównym tematem jest „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.

A) konkurs – wystawa projektów zrealizowanych - w tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.

B) konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych - w tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym, jak i czynnych zawodowo architektów.

C) konkurs – seminarium w tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.

Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski. Wszystkie konkursy są jawne. Nie obowiązują zasady anonimowości. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o ogólne zasady konkursów architektonicznych, opracowane przez SARP. Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się ze światowej sławy architektów i urbanistów wśród których będą: Romuald Loegler (przewodniczący jury), Marta A. Urbańska (sędzia referent seminarium), Piotr Lewicki (sędzia referent wystaw), Peter Butenschøn (z Norwegii), Giovanni Multari (z Włoch), Claudio Nardi (z Włoch) oraz Christopher Sharples (z USA).

Fot. SARP Odział Kraków & Krzysztof Ingarden

×

Systemy podłogowe fermacell® Therm25™

Dobra rada jest bezpłatna - zyskaj dopasowany projekt instalacji już teraz i czerp korzyści z elementów fermacell® Therm25™.
  • Ogrzewanie podłogowe jest takie proste.
  • Możliwość chodzenia po 24 godzinach
  • Niska wysokość montażu
  • W 100% suche rozwiązanie
  • A my zajmujemy się planowaniem!
  • Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz
Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!
×