Fermacell uzdrawia architekturę

28.02.2014

W trakcie trwania Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2014 odbędzie się forum pod nazwą „Uzdrawianie Architektury”. Głównymi punktami tej znaczącej architektonicznej imprezy będzie debata z udziałem światowej sławy architektów oraz VIII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego. Całe forum zorganizował magazyn Architektura&Biznes przy wsparciu firmy Fermacell.

Podczas forum odbędzie się również debata, która ma na celu pobudzenie dyskusji na temat kondycji przestrzeni publicznej zurbanizowanych zespołów, takich jak osiedla, małe i duże miasta z udziałem wybitnych specjalistów z dziedzin techniki i technologii, służących realizacji współczesnej architektury i urbanistyki. Wśród prelegentów, przedstawiających swoje spojrzenie dotyczące Uzdrawiania Architektury, będzie:. E. Rewers (Miasto Organizm/Miasto Eksperyment), J. Miller Stevens (Public Space and Urban Design), R. Loegler (Szczęśliwe miasta szczęśliwych ludzi).
- Dobre miasta to takie, w których mieszkańcom żyje się dobrze. To zrównoważony rozwój, przyjazny transport publiczny, wysoka jakość przestrzeni publicznych” – powiedział Vincent Guallart, architekt miasta Barcelona w wywiadzie przeprowadzonym przed kilkoma miesiącami dla miesięcznika A&B. Powyższe hasła są jak mantra dla współczesnych badaczy, dziennikarzy, architektów, urbanistów. Spotykamy się z nimi co chwila w raportach, opracowaniach, artykułach w prasie codziennej, magazynach branżowych, publikacjach naukowych. Trochę więc jesteśmy już obojętni na ich znaczenie sensu stricto. Czytamy i używamy ich automatycznie. Ale prawda jest też taka, że bez ich uważnego i głębokiego zrozumienia nie uda się stworzyć zdrowego miasta. Miasta, gdzie architektura powstaje z myślą o ludziach. Gdzie jakość życia jest wartością wyznaczającą poziom kulturowo-ekonomiczny. Gdzie zdrowa przestrzeń jest celem dla urzędników i współpracujących z nimi inwestorów, ekonomistów, projektantów. Gdzie chce się żyć, pracować, spędzać wolny czas. Poszukujemy więc przestrzeni, w której będzie nam się chciało mieszkać.

Urbaniści i architekci przyzwyczaili nas jednak do miast, które najlepiej ogląda się z okien samolotu. Budynki wręcz obsesyjnie poszukują czystej formy jako wartości samej w sobie, zaspakajając jedynie twórcze ambicje projektanta. A architektura w przeciwieństwie do rzeźby, uaktywnia swój formalny potencjał kiedy wchodzi w interakcje z życiem. Uzdrawianie Architektury jest więc kształtowaniem przestrzeni i budynków, by potem one kształtowały nas!
Dziś architektura w Polsce w przeważającej większości tworzona jest pod dyktat rynku. Nie stara się być zorientowana na potrzeby życiowe człowieka, na tworzenie miast oglądanych i doświadczanych z poziomu oczu pieszego. Uzdrawianie Architektury to odejście od zakorzenionej w modernizmie urbanistyki, która zapomina o żyjących w jej przestrzeniach i budynkach ludziach. Uzdrawianie Architektury i naszych miast ma być działaniem zorientowanym na komfort ludzi, nie samochodów. Znalezienie autom właściwego miejsca i odebranie im prymatu pierwszeństwa na ulicach na rzecz sprawnego transportu publicznego powinno być celem nadrzędnym dla urbanistów, urzędników, świadomych inwestorów, naukowców, dziennikarzy. Dobre zarządzanie współczesnym miastem polega na koordynowaniu współpracy między różnymi formami aktywności, które wpływają na jego rozwój.

Zdrowe miasta to miasta ekologiczne, atrakcyjne, o ludzkiej skali, pozbawione nadmiernego hałasu, oferujące przyjazny emocjonalnie klimat. To miasta, w których pokonuje się bariery społeczno-ekonomiczne ograniczające ich zrównoważony rozwój. To wreszcie miasta, które użytkownicy zwyczajnie lubią. Po zakończeniu debaty odbędzie się VIII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego, którego tematem jest: „Uzdrawianie Architektury – open space w obiektach publicznych i usługowych”. Uczestnicy będą musieli znaleźć sposób, aby pogodzić wymogi współczesnej technologii organizacji pracy oraz ekonomi z wymaganiami humanitarnymi, przyjaznymi człowiekowi. Przed nimi zatem wymagający temat, który powinien być rozpatrywany w kontekście obiektów, takich jak np. galerie handlowe, banki czy biurowce, które często nie zapewniają zdrowych warunków do pracy ludzi i wpływającymi negatywnie na psychiczną sferę pracowników. Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się na stronie: www.architekturaibiznes.com.pl
FOT. Fermacell
×