fermacell® Therm25™ Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!

Płyty gipsowo-włóknowe jako solidna alternatywa

23.04.2021

      

                                 


       Ceny płyt drewnopodobnych poszybowały w górę. Korzystną alternatywę mogą stanowić płyty gipsowo-włóknowe fermacell®. Ze względu na specyficzne właściwości materiałowe, płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być stosowane jako okładziny nośne i usztywniające poszycia ścian, jako obudowa elementów drewnianych o właściwościach ognioodpornych oraz jako element rozwiązań sufitowych i dachowych.  
Jeszcze szersze zastosowanie ma płyta gipsowo-włóknowa z kaszerowaniem fermacell® Vapor. Umożliwia skuteczną redukcję przenikania pary wodnej przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych właściwości płyty gipsowo-włóknowej. Zastosowanie okładzin fermacell® pozwala zastąpić typowe dla budowy rozwiązania z poszyciem wielowarstwowym przy jednoczesnymi zachowaniu właściwości przegrody otwartej dyfuzyjnie.
W większości przypadków konstrukcje ścian zewnętrznych mogą być realizowane z przykryciem konstrukcji jednowarstwowo. Dodatkowo, wszystkie płyty gipsowo-włóknowe fermacell® są praktycznie bezemisyjne.
 
Ceny drewna wykorzystywanego w budownictwie biją kolejne rekordy. Przyczyną są rosnące ilości eksportowanego drewna budowlanego, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, którego koszty zakupu jak się okazuje są bardzo kuszące. Taki proces prowadzi w Europie do zmniejszenia podaży i wzrostu cen. Z racji, iż w przypadku płyt drewnopodobnych stosowana jest inna jakość drewna, nie są one bezpośrednio narażone na konsekwencje wynikające z takiego rozwoju sytuacji. Mimo to, również w ich przypadku mamy do czynienia ze wzrostem cen. Odpowiedzialność za całą sytuację ponosi zarówno – częściowo zjawisko pandemii koronawirusa – wysoki popyt ze strony konsumentów, jak i podwyżki cen w branży przemysłowej, która usprawiedliwia je wzrostem cen klejów stosowanych do ich produkcji.

Do tego należy uwzględnić maksymalne obciążenie zakładów produkcyjnych i zbliżające się do granic wydajności zdolności produkcyjne firm.
 
Sprytną i solidną alternatywę dla płyt drewnopochodnych mogą stanowić w większości przypadków płyty gipsowo-włóknowe fermacell®. Ze względu na swoją wysoką stabilność materiałową płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być stosowane jako okładziny nośne i usztywniające oraz do wykonywania poszyć ścian i obudowy elementów konstrukcyjnych (klasa użytkowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995-1, EN 1995-1-1:2010-10-eurocode 5, Pomiar i konstrukcja budowli drewnianych; część 1-1, Ogólne).
 
Dzięki zastosowaniu standardowej płyty gipsowo-włóknowej fermacell® można osiągnąć warstwy szczelne powietrznie wg normy DIN 4108-7. Płyta gipsowo-włóknowa fermacell® Vapor ma jeszcze szersze zastosowanie: Dzięki specjalnej, umieszczonej na tyle płyty warstwie kaszerowania, przepuszczalność pary wodnej zostaje zredukowana w taki sposób, iż można w trakcie projektowania przegrody pominąć dodatkowe warstwy paroizolacyjne. Współczynnik Sd>3 m umożliwia montaż okładziny jako wewnętrznej warstwy poszycia, a także obudowy wszystkich typowych konstrukcji drewnianych. fermacell® Vapor nadaje się do konstrukcji ścian zewnętrznych z zachowaniem obszaru instalacji od wewnętrznej strony lub bez niej, z możliwością bezpośredniego poszycia od strony zewnętrznej lub jako ściany osłonowej oraz do konstrukcji ścian zewnętrznych z aprobowanymi systemami zewnętrznej izolacji termicznej. Dodatkowo możliwe jest ich zastosowanie na sufitach i konstrukcjach dachowych. fermacell® Vapor zachowuje parametry statyczne zgodnie z normą DIN 1052:2004-08 lub EN 1995-1-1.   
W Niemczech możliwe jest ich stosowanie we wszystkich strefach sejsmicznych bez ograniczeń. Krajowe dopuszczenia (Europejska Ocena Techniczna, Opinie Klasyfikacji ogniowych, Ogólne aprobaty nadzoru budowlanego) potwierdzają parametry systemów opartych na płytach gipsowo-włóknowych fermacell®.
 
Zarówno standardowe płyty gipsowo-włóknowe fermacell®, jak i gipsowo-włóknowe fermacell® Vapor są produkowane w procesie przyjaznym dla środowiska naturalnego. Wyłącznie na bazie naturalnych materiałów (papier pochodzący z recyklingu, gips i woda), bez dodatkowych klejów. Są one praktycznie bezemisyjne i nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji (co zostało potwierdzone m.in. przez znak jakości Instytutu Biologii Budowlanej IBR oraz Instytut eco). Dotyczy to również formaldehydu.
 
Dlatego też, biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekty zdrowotne, stanowią one dobrą alternatywę dla płyt drewnopochodnych.

Homogeniczna budowa płyt gipsowo-włóknowych stanowi o typowych zaletach produktu:
 • Właściwości technologiczne zbliżone do drewna.
 • Wysoka trwałość i odporność na zużycie mechaniczne.
 • W zależności od środków użytych do mocowania, możliwe jest obciążenie konsolowe do 50 kg bezpośrednio na punkt płyty.
 • Niepalne, klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
 • Doskonała izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych:
  Badane zgodnie z normami standardowej ściany na konstrukcji drewnianej fermacell® uzyskują już w przypadku jednowarstwowego wartość Rw=57 dB, a w przypadku podwójnego poszycia Rw=68 dB.
 • Możliwość uzyskania doskonałych warunków klimatycznych wnętrza – płyty gipsowo-włóknowe fermacell® korzystnie regulują wilgotność powietrza (klasa adsorpcji pary wodnej WS II).
 • Współczynnik przewodzenia ciepła l=0,32 W/mK.
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 13.
 • Gęstość 1150 + 50kg/m³
 • Cienkie konstrukcje ścian mają dodatkowo tę zaletę, iż oszczędzają miejsce, umożliwiają dopasowanie ułożenia i pozwalają na każdą formę wolności w twórczości projektanta i wykonawcy.
 • Możliwość szybkiego montażu wskutek zoptymalizowanych sprawdzonych systemów konstrukcji i możliwości prefabrykacji.
 
Perfekcyjnym uzupełnieniem płyt gipsowo-włóknowych fermacell® i płyt gipsowo-włóknowych fermacell® Vapor są obudowy elewacji deskami z cementu włóknistego HardiePlank®.     

Dzięki tylu możliwościowym spółka James Hardie Europe GmbH jest w stanie zaoferować całe systemy budowy ścian w systemach suchej i drewnianej zabudowie.

 

×

Systemy podłogowe fermacell® Therm25™

Dobra rada jest bezpłatna - zyskaj dopasowany projekt instalacji już teraz i czerp korzyści z elementów fermacell® Therm25™.
 • Ogrzewanie podłogowe jest takie proste.
 • Możliwość chodzenia po 24 godzinach
 • Niska wysokość montażu
 • W 100% suche rozwiązanie
 • A my zajmujemy się planowaniem!
 • Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz
Uzyskaj bezpłatny plan instalacji już teraz!
×