Drewniane domy wielorodzinne i dwurodzinne firmy Rýmařovské Domy wyrosły na obrzeżach Wiednia

16.02.2015

Nowe, niskoenergetyczne domy drewniane stanęły w atrakcyjnej lokalizacji na wschodnim obrzeżu Wiednia, niedaleko parku narodowego Wiedeń Lobau. Realizację całego projektu budowy rezydencji „Seefeldergasse“, obejmującej 31 domów dwurodzinnych i 3 domy wielorodzinne, zakończono w sierpniu 2014 r., na łącznej powierzchni około 7400 m2. Generalnym dostawcą elementów drewnianych do budynków była czeska firma RD Rýmařov, która jako poszycie zarówno na ścianach zewnętrznych, jak i wewnętrznych wszystkich budynków wykorzystała sprawdzone materiały : płyty gipsowo-włóknowe fermacell.

Inwestorem była wiedeńska spółdzielnia mieszkaniowa EBG, mająca duże doświadczenie w budownictwie drewnianym. Dlatego też pierwotny koncept nietypowych budynków w konstrukcji żelbetowej, na życzenie inwestora, przeprojektowano na budynki drewniane oferowane przez RD Rýmařov. Autorem projektu domów wielorodzinnych był architek Ulrich Huhs z pracowni huhs & hanenberg, natomiast domki dwurodzinne zaprojektowała pani architekt Anna Wickenhauser. W przypadku domów wielorodzinnych całą konstrukcję dolnych warstw, wraz z podziemnymi garażami opartymi na betonowym rdzeniu, dostarczył austriacki generalny wykonawca inwestycji (Ing. Friedrich Schaffer Bau GmbH). Natomiast firma RD Rýmařov dostarczyła konstrukcje drewniane górnych warstw oraz wykonała betonowe loggie i wszystkie domki dwurodzinne.

 

 

W austriackim Seefeldergasse nie mogły zostać zastosowane żadne materiały, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców. Samo wyposażenie mieszkań nie różni się znacznie od typowego wyposażenia spotykanego u nas, w Polsce. Standardowo do dyspozycji są dwa lub trzy pokoje, kuchnia, WC i łazienka. Wszystkie mieszkania mają loggie lub balkony, natomiast mieszkania na 4. piętrze mają dostęp do jednego lub dwóch tarasów dachowych.

Austriacki inwestor kładł duży nacisk na wyposażenie powierzchni wspólnych domów wielorodzinnych (inaczej niż w niektórych spotykanych u nas projektach mieszkań). Pod domami wielorodzinnymi znajdują się duże podziemne garaże dla wszystkich, także dla tych, którzy wybrali mieszkanie w domkach dwurodzinnych. W każdym budynku wielorodzinnym są dwie wózkownie, rowerownia, boksy piwniczne dla wszystkich mieszkań, pomieszczenie techniczne i pomieszczenie socjalne dla firmy sprzątającej. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji budynek swego rodzaju centrum kulturalnego o powierzchni użytkowej około 120 m2 oraz taras na jego dachu.

Przepisy techniczne i budowlane w Polsce i w Austrii nie różnią się znacznie od siebie, metody i procedury postępowania podczas określania wymagań izolacji cieplnej, ochrony przeciwpożarowej i dźwiękoszczelności są w Austrii niemal takie same, jak w Polsce. W przypadku domów wielorodzinnych zalecane wartości dla ścian, stropów i dachu wynosiły REI 60, natomiast w przypadku ścian działowych pomiędzy domkami dwurodzinnymi – REI 90. Drogi ewakuacyjne budynków wielorodzinnych mają odporność REI 90, natomiast ściany, stropy i dach – REI 60. W spełnieniu wymagań przeciwpożarowych, statycznych i akustycznych miały swój istotny udział użyte w konstrukcjach przegród płyty gipsowo-włóknowe fermacell. Konstrukcję ścian zewnętrznych o grubości 347 mm tworzą aż trzy warstwy płyt fermacell – 2 x 15 mm, 15 mm i 2 x 10 mm. W konstrukcjach ścian działowych o odporności REI 90 są również trzy warstwy płyt fermacell – 2 x 12,5 mm, 1 x 12,5 mm i 2 x 12,5 mm. W konstrukcji ścian zewnętrznych, dla których wymagana jest odporność REI / REW 90 z zewnątrz, zastosowano 2 x płytę o grubości 15 mm fermacell, a od wewnątrz także 2 x 15 mm fermacell. Ściany nośne poszczególnych mieszkań obudowano pojedynczą warstwą z płyt fermacell o gr. 15 mm. Ponieważ płyty fermacell tworzą architektoniczną warstwę wykończeniową, musiały uzyskać akceptację wiedeńskiego instytutu ekologii Bauxund Forschung und Beratung GmbH. Firma fermacell uzyskała w tym zakresie szereg europejskich atestów i certyfikatów

Wraz ze wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie budynków w Polsce i w Austrii obowiązują bardziej rygorystyczne wartości izolacyjności ścian zewnętrznych budynków. Inwestor domów wielorodzinnych i dwurodzinnych przy Seefeldergasse 18 wymagał niskiego zużycia energii – przewidywane łączne zużycie energii dla wszystkich domów na poziomie niższym niż 60 kWh/m2/rok, z czego około połowa zużywana jest na ich ogrzewanie. Wartości te nie różnią się znacznie od tych, które firma RD Rýmařov oferuje swoim klientom.

Oszczędność energii w domkach dwurodzinnych zwiększono dzięki zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła oraz zastosowaniu pompy ciepła jako źródła ciepła do ogrzewania domu. W przypadku domów wielorodzinnych źródłem ciepła jest centralne ogrzewanie, które ponadto korzystnie wpływa na bilans energetyczny przestrzeni mieszkalnych i publicznych.

Główna kontrola realizacji polegała na zatwierdzeniu dokumentacji technicznej wraz z wyposażeniem technicznym budynków. W zakres dokumentacji wchodziły rysunki, obliczenia statyczne, rysunki szczegółów, elementy składowe konstrukcji wraz z wyszczególnieniem zastosowanych materiałów i projekty wyposażenia technicznego budynków. Wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone przez przedstawicieli inwestora jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Obliczenia statyczne musiały zostać zatwierdzone jeszcze przed uruchomieniem procesów produkcyjnych. Cześć budowlaną i materiały architektoniczne wykończeniowe zatwierdził architekt, który poprosił o dostarczenie próbek materiałów oraz wykonanie niektórych detali w skali 1:1. Elementy składowe konstrukcji oraz materiały zatwierdził austriacki fizyk budowlany, a projekt wyposażenia technicznego budynków – projektant z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi.

Dalszy nadzór przebiegał bezpośrednio na placu budowy poprzez zatwierdzanie poszczególnych etapów realizacji. Z każdej przeprowadzonej kontroli spisywano protokół kontroli, a wszelkie ewentualne niejasności były dodatkowo konsultowane. Do pozostałych czynności kontrolnych, które przeprowadzano na placu budowy, należy kontrola ocieplenia, elementów obróbek blacharskich oraz parametry ekologiczne zastosowanych materiałów. Na bieżąco przebiegała kontrola jakości przeprowadzana przez przedstawicieli inwestora i generalnego wykonawcy. Także firma RD Rýmařov s.r.o. prowadziła na bieżąco kontrolę jakości wykonywanych prac. Do narzędzi kontroli jakości należały między innymi próby przeprowadzane na budowie, jak np. próba szczelności powietrznej, próby ciśnieniowe zainstalowanych sieci dystrybucyjnych mediów, próby szczelności kanalizacji itp.
×