Aktualizacja katalogu "Konstrukcje ścian, stropów i podłóg"

14.11.2014
Konstrukcje ścian, stropów i podłóg

Firma Fermacell systemy suchej zabudowy przygotowała dla projektantów, architektów, konstruktorów, a także firm wykonawczych aktualizację katalogu "Konstrukcje ścian, stropów i podłóg".

Publikacja za-wiera szereg nowych rozwiązań oraz dostosowanie już istniejących konstrukcji do wymagań norm eu-ropejskich. Można w niej znaleźć szczegółowy przegląd konstrukcji fermacell do zabudowy ścian, sufi-tów, obudowy stropów i poddasza oraz konstrukcji podłogowych. Katalog zawiera również m.in. szczegółowe informacje dotyczące obszarów zastosowania poszczególnych konstrukcji, dane dotyczą-ce rozstawów elementów konstrukcji ścian i elementów mocujących oraz dopuszczalnych obciążeń mocowania na ścianach.


W porównaniu do poprzedniej edycji Katalogu, dodane zostały rozwiązania zawierające nowe produkty fermacell ( np. Firepanel fermacell A1) i rozwiązania ochrony konstrukcji drewnianej wg normy europejskiej.

Wierzymy, że Katalog będzie przydatnym narzędziem pracy zarówno dla projektantów, architektów i firm wykonawczych, jak i dla szkół technicznych i wszystkim innym związanym z budownictwem. Profe-sjonaliści znajdą tu gotowe rozwiązania zabudowy ścian, stropów i podłóg, posiadające wszystkie wy-magane dopuszczenia i certyfikaty europejskie.

Na wszelkie Państwa pytania odpowiedzą nasi doradcy. Służymy fachowym doradztwem technicznym, również bezpośrednio w Państwa pracowniach projektowych i na budowach.
 

 

 

×