Budownictwo drewniane a akustyka

  • Na poszycie powinno się preferować materiały z wysoką masą powierzchniową.
  • Pod względem akustyki lepsze są konstrukcje, które składają się z dwuwarstwowego lub wielowarstwowego poszycia z umocowaniem za pomocą klamer, gwoździ lub wkrętów.
  • Bardziej odpowiednie są konstrukcje, które mają większy rozstaw między słupkami/belkami.
  • Lepsze akustyczne właściwości można osiągnąć, jeśli poszycie będzie połączone punktowo z konstrukcją.
  • Im większa odległość miedzy poszyciami, tym bardziej są tłumione dźwięki.
  • Działanie takiej tłumiącej warstwy jest lepsze, jeśli w szczelinie umieści się izolację z włókien.
  • Izolacje z włókien (mineralnych, drewnianych lub szklanych) są bardziej odpowiednie niż izolacje o zamkniętej powierzchni (na przykład płyty polistyrenowe).
  • W celu obniżenia poziomu dźwięków uderzeniowych konstrukcji stropów odpowiednie są porowate otwarte materiały izolacyjne.
  • System mat tekturowych zwiększa masę powierzchniową konstrukcji stropu i poprawia w ten sposób jej parametry akustyczne.
  • Należy zapobiec przenoszeniu dźwięku poprzez instalacje, nieszczelne miejsca i tunele.