Izolacja dźwiękowa

Izolacja akustyczna - płyta gipsowo-włóknowa fermacell

Próby wykonane w różnych instytutach potwierdzają wspaniałe właściwości izolacyjne płyt gipsowo-włóknowych fermacell. Wszystkie konstrukcje, przedstawione w niniejszej publikacji, osiągają wartości izolacji akustycznej stwierdzone w oficjalnych wynikach badań instytutów.

Izolacja akustyczna - Płyta fermacell Powerpanel HD

Jakość izolacji akustycznej płyt fermacell Powerpanel HD potwierdziły próby MPA Braunschweig. Odpowiednie protokoły dotyczące prób okazujemy na życzenie.

Izolacja akustyczna - Elementy podłogowe fermacell

Wiele prób dotyczących systemu fermacell zostało wykonanych np. na różnych rodzajach stropów z belek drewnianych. Wynik: elementy te pozwalają spełnić również wysokie wymagania dotyczące izolacji akustycznej.

Izolacyjność od dźwięków mechanicznych: Ln,w = 53 dB (PN EN ISO 140-6), Izolacyjność od dźwięków powietrznych: Rw = 54 dB (PN EN ISO 140-3)