Wskazówki prawne

Prawa autorskie
Copyright 2011 Fermacell GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, ilustracje, grafiki, pliki dźwiękowe, wizualne i animacje oraz ich aranżacje podlegają ochronie na podstawie praw autorskich i innych praw ochronnych własności intelektualnej. Nie mogą być one ani kopiowane w celach handlowych lub do odstąpienia, ani modyfikowane i używane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe spółki Fermacell GmbH zawierają również ilustracje, które podlegają prawom autorskim osób, które je udostępniły.


Produkty
Po zamknięciu redakcyjnym poszczególnych stron mogą pojawić się zmiany. Informacje na niniejszej stronie internetowej należy traktować jako przybliżone. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Ilustracje mogą przedstawiać również akcesoria, które nie należą do seryjnego wyposażenia. Niewierne z oryginałem odwzorowania barw są uwarunkowane technicznie. Niniejsza strona internetowa może również zawierać typy i usługi serwisowe, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje o cenach i wyposażeniach seryjnych, o przepisach ustawowych, prawnych i podatkowych oraz ich oddziaływania obowiązują jedynie w określonych krajach.


Marki handlowe
Jeśli nie podano inaczej, wszystkie wymienione na stronach internetowych Fermacell GmbH marki są chronionymi prawem znakami towarowymi Fermacell GmbH lub Haniel Bau-Industrie GmbH.


Prawa licencyjne
Fermacell GmbH oferuje Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Mamy dlatego nadzieję, że cieszą się Państwo z naszego nowego kreatywnego wyglądu równie bardzo jak my. Prosimy jednak o zrozumienie dla faktu, że Fermacell GmbH musi chronić swoją własność intelektualną wraz z patentami, markami handlowymi i prawami autorskimi a na niniejsze strony internetowe nie mogą być udzielone jakiekolwiek prawa licencyjne do własności intelektualnej Fermacell GmbH.


Odpowiedzialność i gwarancja
Fermacell GmbH udostępnia informacje bez jakiejkolwiek zgody lub gwarancji wszelkiego rodzaju, w formie jednoznacznej lub cichego przyzwolenia. Wykluczone są również wszelkie przyzwolone cicho gwarancje odnośnie do wartości handlowej, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia praw i patentów. Również, gdy wyjdzie się z założenia, że podane przez nas informacje są właściwe, mogą one zawierać jednak błędy lub niedokładności, za które nie odpowiadamy.


Ochrona danych
Xella cieszy się z Państwa wizyty na naszej witrynie internetowej oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami. Traktujemy poważnie ochronę Państwa danych i chcemy, aby bezpiecznie czuli się Państwo podczas odwiedzin naszych stron. Ochrona Państwa sfery prywatnej podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym obowiązkiem, który uwzględniamy w naszych procesach handlowych. Przetwarzamy dane osobowe, które są pobierane podczas wizyty na naszych stronach, zgodnie z przepisami prawnymi, które obowiązują dla tych krajów, w których administrowane są dane strony internetowe. Nasza polityka ochrony danych opiera się również na kodeksach zachowań obowiązujących dla grupy Xella. Strony internetowe Fermacell GmbH mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych usługodawców, których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Pomimo starannej kontroli treści nie bierzemy odpowiedzialności za treści zewnętrznych odnośników. Za treść stron, do których nastąpiło odesłanie, odpowiedzialny jest wyłącznie administrator. Fermacell GmbH respektuje Państwa sferę prywatną i osobistą.


Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych
Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze serwery zapisują standardowo nazwę Państwa providera, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzają oraz datę i czas wizyty. Xella używa cookies, aby śledzić preferencje gości i móc optymalnie kształtować strony internetowe. Cookies są małymi plikami, które są zapisywane tymczasowo na twardym dysku. Zawarte w cookies informacje są ułatwieniem w nawigacji i umożliwiają w dużym stopniu przyjazną obsługę witryny internetowej. Oczywiście można oglądać nasze strony internetowe również bez aktywnych cookies. Nasze cookies nie zawierają specyficznych dla osób informacji, tak więc sfera prywatna jest chroniona. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Zapobiegają one zapisywaniu cookies na twardym dysku, poprzez wybór "nie akceptuj cookies" w ustawieniach przeglądarki. Jak wygląda to w szczegółach, proszę przeczytać w instrukcji swojej przeglądarki. W razie nieakceptowania cookies może dochodzić jednak do ograniczenia działania naszych ofert. Poza tym dane osobiste będą zapisywane tylko wtedy, gdy zostaną one przez Państwa podane, np. w ramach rejestracji, ankiety, aukcji lub w celu realizacji umowy. Wykorzystanie i odstępowanie danych osobowych i powiązanie z przeznaczeniem Xella wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu administrowania technicznego stron internetowych, do zarządzania klientami, ankiet na temat produktów oraz do marketingu przez Xella, jedynie w wymaganym w tym celu zakresie. Pobieranie lub ewentualne przekazywanie danych osobowych urzędom i instytucjom państwowym odbywają się jedynie w ramach wymuszonych krajowych przepisów prawnych. Nasi pracownicy, agenci i spółki-córki są zobowiązani przez nas do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania naszych kodeksów zachowań.


Możliwość wyboru
Chcemy wykorzystać Państwa dane osobowe do informowania Państwa o naszych produktach i usługach i ewentualnie przeprowadzić ankietę na ich temat. Naturalnie udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, mogą Państwo w każdej chwili nam zgłosić ten fakt drogą pocztową, abyśmy mogli odpowiednio zablokować dane. Prawo do informacji Na wezwanie Xella udzieli Państwu niezwłocznie pisemnej informacji dotyczącej obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe o Państwu są przez nas zbierane. Jeśli pomimo naszych starań o prawidłowość danych i ich aktualność, zebrane byłyby błędne informacje, zostaną one skorygowane na Państwa wezwanie.


Bezpieczeństwo
Fermacell GmbH używa technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń do ochrony zarządzanych przez nas danych przed przypadkową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem do nich osób nieuprawnionych. Nasze zabezpieczenia są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobistych, mogą Państwo zwrócić się do nas. Również w przypadku wniosków o informację, pytań lub zażaleń jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Data security reference of Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies" to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.