Podłoga podniesiona FERMACELL typ MAXifloor


Podłoga podniesiona FERMACELL typ MAXifloor Postęp techniczny w obecnym czasie wymaga wykorzystania nowych rozwiązań jeśli chodzi o wbudowanie w nowoczesny system podłogowy zarówno domowych sprzętów technicznych, jak również sieci informatycznych i komputerowych. Montaż podłogi FERMACELL MAXifloor zapewnia bezproblemowe, funkcjonalne, elastyczne i komfortowe rozwiązanie. Podłoga podniesiona w suchej technologii FERMACELL MAXifloor jest odpowiednia szczególnie do rekonstrukcji, przebudowy i nowych budynków następujących obiektów:
  • banki
  • kasy oszczędnościowe
  • ubezpieczalnie
  • budowle biurowe i administracyjne
  • stare budownictwo
  • nadbudowy
  • nowoczesne domy mieszkalne

Informacje techniczne - Podłoga podniesiona FERMACELL MAXifloor

Charakterystyka systemu

Podłoga podniesiona FERMACELL typu MAXifloor składa się z niepalnych płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL. Są one montowane na stopkach o regulowanej wysokości. Stopki przykleja się klejem MAXifloor bezpośrednio do surowego stropu w siatce modularnej 500 x 500 mm. Płyta podłogowa posiada na spodniej stronie specjalną warstwę nieprzepuszczającą wilgoci. Płyty są układane jednym ciągiem, klejone w miejscach styków elementów za pomocą kleju do podłóg FERMACELL. Do systemu należą liczne elementy uzupełniające przeznaczone do urządzeń technicznych domowych i komunikacyjnych (np. klapy do otworów rewizyjnych, kanały do podłogi podwójnej itd.).

Przegrody przeciwpożarowe

Ten system podłogowy może spełnić również wymagania dotyczące przegród przeciwpożarowych. W szczelinie pomiędzy podłogą podniesioną a nośną konstrukcją stropową w podłodze umieszcza się element gipsowy. Jeśli jest wymagana przegroda przeciwpożarowa w szczelinie systemu podłogowego, można wbudować w tym celu elementy gipsowe. Elementy gipsowe należy wbudować z wykorzystaniem zaprawy FERMACELL pomiędzy konstrukcją nośną a płytą podłogową Przy szerokości elementu gipsowego 80 mm zostaje spełniona odporność ogniowa 90 minut zgodnie z DIN 4102 część 4, tabela 38, wers 6. Jeśli przez podłogę mają być przeprowadzone kable lub systemy instalacyjne poprzez przegrody przeciwpożarowe, należy koniecznie zastosować systemy izolacyjne z certyfikatem.

Zabezpieczenie

Na podłodze podniesionej FERMACELL typu MAXifloor nie powinno się transportować ciężkich materiałów. Jeśli mimo to materiał będzie transportowany, należy na całą powierzchnię położyć płyty rozkładające obciążenie. Jeśli wcześniej wiadomo, że będą transportowane ciężkie ładunki poleca się dla podwyższenia nośności włożyć dodatkową stopkę pomiędzy krawędzie płyty. Układanie na podłogę transportowanego materiału należy wykonywać z najwyższą ostrożnością.

Parametry suchych elementów płyty
podłogowej typu FERMACELL MAXifloor

Grubość płyty podłogowej
typu FERMACELL MAXifloor
38 mm
Kaszerowanie spodnia strona
Wymiary płyty podłogowej
1000 x 500 mm
Masa płyty podłogowej 22 kg/szt.
Wysokość konstrukcji 70-300mm (inne
wysokości na żądanie)
Waga około 44 kg/m²
Wolny przekrój równolegle > 95 %,
pod kątem 45° > 95 %
Obciążenie punktowe 3.000 N (Obciążenie punktowe
25 x 25 mm, deformacja ≤ 2 mm
Obciążenie z boku 5.000 N/m
Obciążenie użytkowe 20.000 N/m²
Współczynnik bezpieczeństwa 2
Współczynnik izolacyjności
od dźwięków powietrznych Dn,f,w
57 dB (bez posadzki)
Współczynnik izolacyjności
od dźwięków powietrznych Dn,f,w
56 dB (z wykładziną dywanową
lub płytkami Westbond SL)
Współczynnik tłumienia
dźwięków mechanicznych Ln,f,w
63 dB(bez posadzki)
Współczynnik tłumienia
dźwięków mechanicznych Ln,f,w
54 dB (z wykładziną dywanową
lub płytkami Westbond SL)
Współczynnik tłumienia
dźwięków uderzeniowych ΔLw
22 dB (bez posadzki)
Współczynnik tłumienia
dźwięków uderzeniowych ΔLw
28 dB (z wykładziną dywanową
lub płytkami Westbond SL))
Klasa reakcji na ogień
wg PN EN 13501-1
A2
Klasa odporności ogniowej REI 45DP1