Oświadczenie o prywatności

1. Wstęp

Grupa James Hardie, prowadząca działalność w Europie, ma zaszczyt zaprezentować Państwu własną stronę internetową. W James Hardie dbamy o precyzję, poufność oraz bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o prywatności opisuje kategorie danych osobowych, które przetwarzamy, wyjaśnia, w jaki sposób mogą być przetwarzane dane osobowe, w jakim celu oraz jakie są podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych i w jaki sposób chroniona jest prywatność.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych oraz tego, w jaki sposób je traktujemy.

 

2. Gromadzenie oraz wykorzystywanie (przetwarzanie) danych osobowych

Podczas odwiedzania strony gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane wykorzystując pliki cookies oraz podobne technologie („Cookies”), na które wyrażono zgodę. Cookies (tzw. Ciasteczka) to małe pliki zawierające informacje, które są zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym/przenośnych (np. smartfony lub tablety) w trakcie przeglądania naszej strony internetowej. Cookies śledzą informacje, które mogą dotyczyć Państwa danych, preferencji lub urządzenia, a w szczególności są wykorzystywane w celu zapewnienia, że strona funkcjonuje zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Informacje zwykle nie identyfikują bezpośrednio danej osoby, jednak mogą zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenie podczas korzystania ze strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików Cookies. Niektóre z nich są konieczne, aby nasza strona funkcjonowała prawidłowo, niezbędne do celów analitycznych lub dla sprawdzenia wydajności naszych stron. Inne pozwalają nam na lepszą funkcjonalność i personalizację, są przygotowywane przez firmy zewnętrzne, aby zbudować profil zainteresowań lub umożliwić Państwu przekazywanie treści. W związku z tym, iż szanujemy prawo do prywatności, mogą Państwo zdecydować, aby wyłączyć stosowanie niektórych Cookies, jednak ich blokowanie może mieć wpływ na Państwa doświadczenie podczas korzystania ze strony lub usług, które oferujemy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat Cookies oraz tego, w jaki sposób można je wyłączyć, prosimy o przewinięcie w dół do rozdziału „Cookies”.

 

Jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z naszą firmą za pośrednictwem strony internetowej, czy to wykorzystując dane kontaktowe, czy też dostępne formularze, możemy również gromadzić i przetwarzać dane osobowe, które Państwo nam przekazują. Może to być imię i nazwisko, adres, e-mail, zawód, zapytanie oraz innego rodzaju udostępniane informacje, które będą przetwarzane, na przykład, w celu odpowiedzi na zapytania, do obsługi klienta (teraz i w przyszłości) oraz do celów ogólnych związanych z przekształcaniem klienta potencjalnego. W związku z tym dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach CRM, a cookies mogą zostać umieszczone na Państwa komputerze.

 

W przypadku wykorzystywania narzędzi cyfrowych lub korzystania z funkcji dostępnych na naszej stronie, takich jak narzędzia do planowania, newsletter, czy też konkursy, możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe, czyli, np. imię i nazwisko, e-mail, lokalizacja, zawód oraz pozostałe informacje, które zostaną nam przez Państwa udostępnione. Przed wykorzystaniem narzędzi cyfrowych lub skorzystaniem z dostępnych funkcji zostaną Państwo poinformowani, w jakim celu będą przetwarzane tego rodzaju informacje. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie powiadomień lub zdecydują się zapisać do newslettera, będziemy mogli przekazywać najświeższe informacje dotyczące funkcji dostępnych na naszej stronie, specjalnych wydarzeń, konkursów, produktów, czy też usług. Oczywiście w razie konieczności poprosimy o udzielenie odpowiedniej zgody.

 

3. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawowa zasada w James Hardie: gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe jedynie wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. Dotyczy to obowiązku wykonania umowy oraz realizacji usług dostępnych na naszej stronie internetowej, a także prawnie uzasadnionego interesu w związku ze śledzeniem zachowań w internecie, zaangażowaniem mailowym lub śledzeniem dotyczącym adresu IP. Aby przetwarzać dane osobowe zgromadzone dzięki wykorzystaniu plików Cookies zasadniczo prosimy o wyrażenie zgody, a jeśli tak się dzieje, zawsze umożliwiamy wycofanie takiej zgody w łatwy sposób (model opt-out).

 

4. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Osoby pracujące w James Hardie, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych to, na przykład, administratorzy systemu lub osoby zajmujące się marketingiem, IT, sprzedażą lub obsługą klienta. Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim, z którymi współpracujemy, aby mogły wykonywać swoje obowiązki. Dotyczy to, na przykład, specjalistów z dziedziny IT lub marketingu, którzy zarządzają naszą stroną internetową lub jej treścią. James Hardie wymaga od osób trzecich, aby przetwarzały wszelkiego rodzaju dane osobowe, które zostały im ujawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane innym firmom z grupy James Hardie. Członkowie naszej grupy lub osoby trzecie przetwarzają dane, jeśli z uwagi na powyższe cele wykonują zadania w naszym imieniu lub zgodnie z naszymi wskazówkami. W takiej sytuacji Państwa dane będą ujawniane tym osobom jedynie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania usługi.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane członkom grupy James Hardie, a także osobom trzecim poza obszarem podlegającym krajowej jurysdykcji jedynie wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. W konsekwencji Państwa dane osobowe mogą być, na przykład, gromadzone i przetwarzane poza granicami Europy. Jeśli wymaga tego prawo James Hardie zapewnia, że w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane przez członków grupy lub osoby trzecie, które nie obowiązuje równoważna jurysdykcja (zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej), należy kierować się standardowymi klauzulami umownymi, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub inny organ nadzorujący właściwy dla osób przetwarzających dane.

 

5. Bezpieczeństwo informacji

W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, a także informacji, które mogą zidentyfikować daną osobę, stosujemy fizyczne, techniczne oraz administracyjne zabezpieczenia. Regularnie aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych jedynie do pracowników, którzy potrzebują takich informacji. Ponadto organizujemy im szkolenie dotyczące poufności oraz zapewnienia prywatności, a także bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do zastosowania odpowiednich środków dyscyplinarnych, aby egzekwować od pracowników obowiązki w zakresie prywatności.

 

6. Przechowywanie i zatrzymywanie danych

Dane osobowe są przechowywane na serwerach należących do James Hardie oraz na serwerach w chmurze, związanych z usługami dostarczanymi przez James Hardie, zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych, Australii oraz krajach Unii Europejskiej. Są one zaszyfrowane zarówno w trakcie przechowywania na serwerze, jak i podczas przesyłania. O ile nie postanowiono inaczej lub nie wymagają tego przepisy prawne, ani wymogi regulacyjne James Hardie stara się przechowywać dane tak długo, jak wymaga tego zrealizowanie celu, dla którego zostały zgromadzone. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej zatrzymywania danych.

 

7. Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych oraz inne prawa podmiotu danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wydane przez Unię Europejską, a także inne krajowe przepisy dotyczące prywatności przewidują określone prawa dla podmiotów danych.

 

Prawo do dostępu i poprawiania: Mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które James Hardie przechowuje i poprawienia tych, które Państwa zdaniem nie są właściwe.

 

Prawo do usuwania: Mogą Państwo wystąpić z żądaniem o usunięcie danych osobowych, o ile spełnione zostały określone wymogi prawne. Nie dotyczy to danych osobowych, które muszą być przechowywane zgodnie z ustawowym okresem zatrzymywania oraz takich, które są niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Prawo do złożenia skargi: Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa, mogą Państwo wystąpić ze skargą do organu kontrolującego ochronę danych właściwego, w szczególności, dla kraju, w którym Państwo mieszkają, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: W niektórych przypadkach mają Państwo prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do przenoszalności danych: Jeśli w oparciu o Państwa zgodę lub fakt, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia postanowień umowy, zgodnie z którą są Państwo stroną i stanowi ona podstawę prawną do przetwarzania lub jeśli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać wszystkie dane osobowe przekazane do James Hardie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz zażądać przesłania danych innemu administratorowi, o ile jest to techniczne wykonalne.

Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w związku z prawnie uzasadnionym interesem: Jeśli przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w określonych sytuacjach, a my musimy zaprzestać dalszego przetwarzania, chyba że przedstawimy uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania, które są ważniejsze, niż Państwa interesy, prawa lub swoboda, lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Zwykle, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes sądzimy, że jesteśmy w stanie przedstawić usprawiedliwione podstawy przetwarzania, jednak każdy tego typu przypadek będziemy analizowali osobno.

 

Prawo do wycofania zgody: Jeśli przetwarzanie danych następuję w oparciu o przekazaną zgodę, wówczas mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdym momencie. Dotyczy to w szczególności plików Cookies i dlatego na naszej stronie internetowej wykorzystaliśmy funkcje, które będą nam w tym pomagały.

 

8. Cookies

Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące każdego rodzaju Cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej oraz możliwości ich wyłączenia. Po wyłączeniu obsługi plików Cookies nie wszystkie funkcje strony internetowej będą dostępne lub mogą one działać niepoprawnie. Jeśli chcą Państwo wyłączyć obsługę Cookies jest to możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Jak to zrobić? Wszystko zależy od przeglądarki. Każda nowoczesna wersja pozwala na zmianę ustawień Cookies. Zwykle jest możliwe dzięki funkcji „Opcje” lub „Preferencje” w menu przeglądarki. Aby poznać więcej szczegółów, należy skorzystać z funkcji „Pomoc” dostępnej w przeglądarce. Wyczerpujące informacje dotyczące plików Cookies znajdują się na stronie www.allaboutcookies.org. Tam również można dowiedzieć się więcej na temat zmiany ustawień w różnego rodzaju przeglądarkach. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na obsługę określonych plików Cookies, wykorzystywanych na naszych stronach internetowych, należy kliknąć przycisk „ustawienia Cookies”, znajdujący się w dolnej części strony internetowej.

 

Bezwzględnie konieczne Cookies. Tego rodzaju pliki są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie wolno ich wyłączać w naszym systemie. Zwykle ich wykorzystywanie ma związek z działaniami podejmowanymi przez Państwa w celu zamówienia usług, np. ustawienia dotyczące prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Mogą Państwo zmienić ustawienia w przeglądarce, aby zablokować lub otrzymywać powiadomienia związane z tego rodzaju Cookies, jednak w takim przypadku niektóre elementy naszej strony internetowej nie będą dostępne. Pliki te nie przechowują żadnych informacji, które mogą zidentyfikować daną osobę.

 

Cookies wydajności. Tego rodzaju pliki pozwalają nam na zliczanie wizyt oraz sprawdzanie źródła, dzięki czemu możemy monitorować i ulepszać działanie naszej strony. Pomagają nam ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz poznać szczegóły dotyczące ruchu na stronie. Po wyłączeniu takich cookies niektóre z tych usług mogą działać niewłaściwie. Wszystkie informacje gromadzone przez tego rodzaju cookies są ze sobą powiązane i w związku z tym anonimowe. Bez włączonych cookies nie będziemy w stanie określić, kiedy Państwo odwiedzili naszą stronę, ani też monitorować jej wydajności.

 

Cookies funkcjonalne. Tego rodzaju Cookies pozwalają stronie na większą funkcjonalność i lepszą personalizację. Mogą być ustawione przez nas lub osoby trzecie, których usługi są świadczone na naszej stronie internetowej.

 

Cookies targetowania. Tego rodzaju pliki mogą zostać ustawione przez naszych partnerów reklamowych, którzy wykorzystują cookies do budowania profilu zainteresowań oraz wskazują Państwu odpowiednie reklamy na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnym identyfikowaniu Państwa przeglądarki oraz urządzenia internetowego. Po wyłączeniu tego rodzaju cookies otrzymają Państwo mniej informacji na temat właściwych reklam.

 

Cookies w mediach społecznościowych. Tego rodzaju pliki są ustawiane przez różnorodne media społecznościowe, które dodaliśmy do swojej strony internetowej, aby umożliwić Państwu przekazywanie treści znajomym oraz udostępnianie ich w sieci. Potrafią śledzić przeglądarkę podczas korzystania z sieci, tworząc profil Państwa zainteresowań i ewentualnie inne dane osobowe. To może mieć wpływ na treść oraz wiadomości, jakie zobaczą Państwo na odwiedzanych stronach. Jeśli wyłączą Państwo tego rodzaju cookies widoczność lub korzystanie z narzędzi do udostępniania mogą okazać się niemożliwe. Platformy mediów społecznościowych, których Cookies znajdują się na naszej stronie internetowej obejmują Facebook, Linkedln, Twitter, Google +, a także Instagram. Proponujemy odwiedzić strony tych mediów społecznościowych, aby uzyskać informacje na temat ich polityki prywatności.

 

Tagi. Tag jest ogólną nazwą elementów kodu, znajdujących się na naszych stronach internetowych. Większość tagów opisuje treść strony, ale niektóre rodzaje zawierają elementy programmatic lub wprowadzają na stronie internetowej dynamiczne treści, takie jak pliki wideo lub audio. Część z nich, a zwłaszcza te, które dodają treść lub zwiększają funkcjonalność Państwa domeny, dzięki zewnętrznym źródłom, mogą wiązać się z ryzykiem, wymagającym oceny i zarządzania. Są to tagi osób trzecich i w większości przypadków podnoszą wartość strony internetowej. Należy jednak pamiętać o zwiększonym ryzyku. Większość cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej zostanie ustawionych poprzez tagi, ale niektóre tagi mogą również gromadzić dane bez potrzeby wykorzystywania cookies.

 

9. Linki do innych stron

Na naszych stronach można znaleźć linki do innych stron, które nie są z nami powiązane dla Państwa wygody. Po kliknięciu takiego linku zostaną Państwo przekierowani na strony, których my nie kontrolujemy. Mają one własną politykę i stosowane są na nich indywidualne praktyki, zgodnie z polityką prywatności online. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, ani za treść takich stron. W celu uniknięcia wątpliwości, dane osobowe, które decydują się Państwo udostępnić na niepowiązanych stronach osób trzecich nie podlegają ochronie na podstawie niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Na naszej stronie mogą pojawić się reklamy osób trzecich. Reklamodawca może również poprosić Państwa o przekazanie danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez reklamodawców na naszych stronach internetowych, jednak zachęcamy ich, a także naszych partnerów do przyjęcia polityki prywatności, która spełnia lokalne wymogi prawne.

 

10. Biuro ds. prywatności i ochrony danych oraz Inspektorzy ochrony danych

James Hardie stworzył biuro ds. prywatności i ochrony danych, w którym pracują specjaliści zajmujący się ochroną danych na terenie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Australii. Ponadto James Hardie wybrał Inspektora ochrony danych w Niemczech. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub podejrzenia naruszenia prawa do prywatności zachęcamy do kontaktu:

Biuro ds. prywatności i ochrony danych. Inspektor ochrony danych w Niemczech

Europa (ogólnie)

Niemcy (tylko)

Do wiadomości: Biuro ds. prywatności i ochrony danych

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Niemcy

Dpo@jameshardie.com

 

Do wiadomości: Inspektor ochrony danych

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Niemcy

datenschutz-fermacell@jameshardie.com

 

11. Wersja

Niniejsze Oświadczenie o prywatności jest datowane na dzień 11 kwietnia 2018. Jego treść może być od czasu do czasu poprawiana. Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptują Państwo zapisy niniejszego Oświadczenia o prywatności. Korzystanie z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w Oświadczeniu o prywatności oznacza, że zgadzają się Państwo z takimi zmianami.

12. Ustawienia plików cookie

Ustawienia plików cookie