Elementy podłogowe fermacell

Elementy podłogowe FERMACELL

 
 • skuteczna izolacja cieplna
 • wysoki poziom izolacji akustycznej i nieprzepuszczalności dźwięków mechanicznych
 • wyraźne podwyższenie ochrony przeciwpożarowej
 • podłogowe systemy ogrzewania
 • możliwość zastosowania różnorodnych posadzek i pokryć podłogowych
Podstawowe informacje
Informacje techniczne, nośność, obciążenie, itd..
Montaż i przygotowanie FERMACELL
Montaż elementów podłogowych
Akcesoria FERMACELL
Przegląd akcesoriów do elementów podłogowych FERMACELL
Broszury pdf
Broszury z informacjami do ściągnięcia

Informacje techniczne - Elementy podłogowe FERMACELL

Koniec ze skrzypiącymi deskami i zimną podłogą: dzięki systemowi podłogowemu FERMACELL. Przy zastosowaniu tego systemu zostanie podwyższona jakość waszego domu lub mieszkania. Nie tylko w przypadku ścian działowych i jastrychów, ale również jeśli chodzi o podłogi, FERMACELL spełni Państwa wymagania, dosłownie na każdym kroku, zarówno przy budowach, jak i rekonstrukcjach

Certyfikat ETA 03/006

Elementy podłogowe FERMACELL i ich warianty systemowe można stosować w różnych obszarach, np

 • w nowym budownictwie
 • w starym budownictwie (w rekonstrukcjach)
 • w budynkach biurowych i administracyjnych
 • w budynkach mieszkalnych
 • w mieszkaniach w pomieszczeniach wilgotnych
 • przy wyrównaniu różnych poziomów podłóg i wyrównaniu nierównych podłóg

Skuteczna izolacja cieplna

Podłoga ocieplona to większy komfort! Za pomocą licznych wariantów systemu FERMACELL spełni się również bez problemu wymagania nowych przepisów dotyczących ochrony termicznej w stosunku do wartości współczynnika przenikania ciepła dla powierzchni podstawowych (U ≤ 0,35 W/m²K).

W celu zwiększenia izolacji cieplnej oferujemy elementy podłogowe FERMACELL z różnymi warstwami płyt polistyrenowych:

 • 2 E 13: płyta podłogowa FERMACELL (2x 10 mm) + 20 mm płyta polistyrenowa
 • 2 E 14: płyta podłogowa FERMACELL (2x 10 mm) + 30 mm płyta polistyrenowa
 • 2 E 15: płyta podłogowa FERMACELL

Typ Konstrukcja podłogi Masa Opór cieplny
    [1/Δ] [m²K/W]
2 E 11 2 x 10 mm FERMACELL 0,24 0,07
2 E 22 2 x 12,5 mm FERMACELL 0,24 0,07
2 E 13 2 x 10 mm FERMACELL
+ polistyren 20 mm
0,25 0,56
2 E 14 2 x 10 mm FERMACELL
+ polistyren 30 mm
0,26 0,81
2 E 31 2 x 10 mm FERMACELL
+ pilśnia 10 mm
0,26 0,26
2 E 32 2 x 10 mm FERMACELL
+ wełna mineralna 10 mm
0,26 0,31

Wykończenie powierzchni:

Na bezspoinowe podłogi FERMACELL można układać różne pokrycia podłogi
 • Wykładziny, PCV
 • Linoleum i korek
 • Płytki ceramiczne
 • Płytki z naturalnego kamienia i z terakoty
 • Parkiety

Dla zapewnienia izolacji od dźwięków powietrznych i mechanicznych

Systemy FERMACELL oferują również ekonomiczne rozwiązania izolacji dźwiękowej w przypadku stropów masywnych lub lekkich (drewniane stropy belkowe, stropy lekkie). Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacji istnieją elementy podłogowe FERMACELL z różnymi materiałami izolacyjnymi:

 • 2 E 31: element podłogowy FERMACELL (2x 10 mm) + 10 mm płyta pilśniowa
 • 2 E 32: element podłogowy FERMACELL (2x 10 mm) + 10 mm twarda płyta mineralna

Płyty należące do systemu FERMACELL były poddawane wielu próbom na różnych typach drewnianych stropów belkowych z wynikiem:
Spełniają wysokie wymagania dotyczące izolacji akustycznej.
 • izolacyjność od dźwięków mechanicznych: L'n,w = 53 dB
 • izolacyjność od dźwięków powietrznych R'w = 54 dB

Na elementy podłogowe FERMACELL można kłaść różne pokrycia podłogowe:
 • Wykładziny, PCV
 • Linoleum i korek
 • Płytki ceramiczne
 • Płytki z naturalnego kamienia i terakoty
 • Parkiety

Nośność - Obciążenie

Obciążenie
Wartości dozwolonego obciążenia elementów podłogowych FERMACELL zawierają współczynnik bezpieczeństwa, który bierze pod uwagę wszystkie możliwości pokryć posadzek przedstawionych w niniejszej instrukcji montażu. Oznacza to, że dozwolone obciążenie użytkowe lub punktowe obowiązuje również np. dla posadzek ceramicznych.

Obciążenie
Jeśli są zastosowane posadzki odpowiednie do kółek foteli, można zastosować dowolny element podłogowy FERMACELL.

Obciążenie punktowe
Obciążenie punktowe (na powierzchnię # 10 cm2) może obciążać płytę podłogową z rozstawem minimalnie 50 cm. Odległość od naroża # 25 cm lub obciążana powierzchnia # 100 cm2. Suma wszystkich obciążeń punktowych nie powinna przekroczyć maksymalnego dozwolonego obciążenia konstrukcji nośnej!

Kolejne warstwy systemu pod elementami podłogowymi FERMACELL

 • podsypka wyrównująca FERMACELL do maksymalnej wysokości 60 mm
 • kruszywo FERMACELL 30 mm
 • mata tekturowa FERMACELL 60 mm
 • płyta polistyrenowa PS 20* (20 kg/m³) w max. grubości 30 mm (tylko pod 2 E 11 i 2 E 22)
 • płyta polistyrenowa PS 30** (30 kg/m³) w całkowitej max. grubości izol. 70 mm pod 2 E 11 max. grubość. 90 mm pod 2 E 22
 • ekstrudowana płyta polistyrenowa (ρ ≤ 33 kg/m³)
≤ 100 mm pod 2 E 11
≤ 120 mm pod 2 E 22

Przedstawione warstwy nie wpływają na obszar zastosowania i nie zmieniają wartości obciążenia punktowego. Jeśli niekaszerowane elementy podłogowe nałoży się na nośne podłoże, dozwolone obciążenie punktowe zostanie podwyższone dla 2 E 11 na 2,5 kN, a dla 2 E 22 na 3,5 kN. Obszar zastosowania w tym przypadku rozszerzy się na obszar 3 dla 2E 11, a dla 2 E 22 na obszar 4.

* PS 20 zgodnie z DIN 18164T1
** PS 30 zgodnie z DIN 18164T1

Instrukcja montażu

System podłogowy Plus trzecia warstwa
(przyklejona 10 mm
płyta FERMACELL)
  Obszar
zastosowania
Dozwolone
obciążenie
punktowe
Obszar
zastosowania
Dozwolone
obciążenie
punktowe
2 E 11
2x 10 mm
FERMACELL
1 + 2 2 kN 1 + 2 + 3 3 kN
2 E 22
2 x 12,5 mm
FERMACELL
1 + 2 + 3 3 kN 1 + 2 + 3 + 4 4 kN
2 E 13
2x 10 mm
FERMACELL
+ 20 mm polistyren*
1 + 2 2 kN 1 + 2 + 3 3 kN
2 E 14
2 x 10 mm
FERMACELL
+ 30 mm polistyren*
1 + 2 1,5 kN 1 + 2 + 3 3 kN
2 E 15
2x 10 mm FERMACELL
+ 60 mm ekstrudowany polistyren XPS
1 + 2 2 kN 1 + 2 + 3 2,5 kN
2 E 31
2x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm płyta pilśniowa
deska
1 + 2 + 3 3 kN 1 + 2 + 3 + 4 4 kN
2 E 32
2x 10 mm FERMACELL
+ 10 mm płyta wełna mineralna
deska
1 1 kN 1 + 2 1 kN

* zgodnie z EN 13163 EPS DEO 100 kPa