Imprint

FERMACELL Systemy suchej zabudowy:
FELS-WERKE Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Migdałowa 4
PL 02-796 Warszawa
Tel: 022-645 13 38(9)
Fax: 022-645 15 59
e-mail: fermacell-pl@xella.com

NIP: 526 17 63 461
REGON: 12317963
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 72241

www.fermacell.pl
www.poddasze-remont.pl
www.budowaniedoskonale.pl
www.podlogi-kalkulator.pl